// Вие четете...

Водните маси

Какво е зимна вертикална циркулация?

Зимна вертикална циркулация.

Най-интензивно конвекционно премесване в повечето райони на океана се случва в резултат на охлаждане на повърхностния слой вода в хладната половина на годината. Този вид на премесване е получил специално название – зимна вертикална циркулация. Нейната интензивност и дълбочина на разпространение е толкова по-голяма, колкото по-интензивен и продължителен е процесът на охлаждане на повърхностния слой вода.
В резултат на премесване в повърхностния слой вода в дебелина от няколко десетки до няколко стотен метра се образува изотермичен слой с температура, съответстваща на температурата на повърхността.
Ако солеността на водата е по-малка от 24,7 ‰, то минималната температура на охлаждане на слоя няма да бъде по-ниска от температурата на най-голяма плътност. По нататъшното охлаждане на повърхностния слой няма да предизвиква конвективно премесване и при достигане на температурата на замръзване ще започне процес на ледообразуване на повърхността.
Ако солеността на водата е по-голяма от 24,7 ‰, то конвекцията ще продължи, чак до началото на ледообразуване и температурата на охладения и вече премесен слой може да достигне до температурата на замръзване.
Под вече премесения слой ще се намира друг слой, не обхванат от зимната вертикална конвекция, на границата с който ще се наблюдава малко или много ясно изразен скок на температурата. При това в зависимост от вертикалното разпределение на солеността, температурата на слоя, не обхванат от процеса на премесване, може да бъде по-висока или по-ниска от тази на горе лежащия.
С началото на нагряване повърхностния слой в топлата половина на годината хладния слой вода, образуван в процеса на зимната вертикална циркулация, изчезва не веднага, а в съответствие с предаване на топлината в дълбочина.
В резултат, на някаква дълбочина, се съхранява хладен промеждутъчен слой, който в случай на недостатъчна интензивност на нагряване в топлата половина на годината може да се съхрани до началото на новото зимно охлаждане.
Тъй като с вертикалното разпределение на температурата са свързани много други процеси, протичащи в океана (течения, разпространение на звука и други), то конвективното премесване и в частност зимната вертикална циркулация играе съществена роля в хидрологичния режим на морето и океана.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар