// Вие четете...

Нестандартни размишления

Какво е ефективен начин на живот?

„Не се надявай на това, което е направено наполовина.“

Какво е ефективен начин на живот?

Ефективния начин на живот е умереното съчетание на трудолюбие, ясна мисъл, чувство за хумор и самоувереност. Ефективния начин на живот е приятен подход за постигане на щастие, който се основава върху отговорността и ангажимента ви към самия вас, върху апетита ви за живот и желанието да бъдете всичко, каквото изберете в момента. Това е прост и разумен подход. Ако сте здрав и щастлив човек, можете да си кажете; „И аз бих могъл да направя това, да постигна онова и т.н…“ И ще бъдете прави. Не ви е нужна професионална подготовка и някаква си научна степен, за да разберете принципите на ефективния начин на живот. Те не се учат в училище или в книгите. Ще ги научите, като се посветите на собственото си щастие и като правите повече неща за него.
Моделите на поведение са всекидневните ни действия, на пръв поглед напълно приемливи, но в действителност могат да бъдат твърде вредни за собственото ни щастие. След като ще правим преглед на моделите на поведение, водещи до само погубване, ще трябва да изясним причините за следването на определен модел на поведение, който не ви прави щастлив. Това предполага сериозен поглед на системата от психологични защитни механизми, която сте си изградили, за да поддържате даден модел на само погубващо поведение, вместо да се откажете от него.
Разглеждането и оценяването на тези модели, трябва да се базира на отговорите на няколко важни за вашето щастие и вашите неудобства въпроса: „Какво печеля и какво губя с поведението си?“ и „Защо имам такова поведение, щом то ми вреди?“ Като изследвате поотделно слабостите в поведението си, ще забележите, че във всеки от тях има послания за „ползата“ от вашия избор и ще установите, че причините за тревожното ви поведение до голяма степен са сходни по отношение на всички слабости. Общо взето, по-безопасно е да се придържате към заучена реакция, макар тя да е само погубваща. Освен това, като не засягате слабостите в поведението си, необходимостта да се промените и да поемете отговорност може да отпадне. Тези ползи от безопасност и сигурност ще бъдат на преден план при разглеждането на различните модели на поведение. Ще започнете да разбирате, че психологичните ви защитни механизми действат, за да свалят от вас вината и да държат настрана възможността за промяна. Фактът, че поради една и съща причина следваме редица модели на самообезличаващо поведение.
Крайната цел е да се постигне разбиране за елиминиране на самообезличаващите модели на поведение, като се спазва определена структура, а именно анализ на проблема и проявите му, разглеждане на пораженското поведение, поглед към причините, които го обуславят и накрая предлагане на конкретни подходи за елиминиране на слабостите в нашето поведение.
Понякога може да ви се стори, че този подход се повтаря. Това е добър признак за ефективно мислене. Едно прозрение трябва да се повтаря веднъж, два, три пъти и едва когато изцяло го възприемете и разберете, започвате да променяте поведението си.
На преден план излизат две централни теми. Едната е свързана със способността ви да избирате собствените си емоции, като започнете да разглеждате живота си в светлината на всеки направен или ненаправен от вас избор. Тогава цялата отговорност за това, което сте и за начина по който се чувствате, ще падне върху вас. Да станете по-щастлив и по-ефективен, ще означава с по-голяма сила да осъзнаете предоставените ви възможности за избор. Вие сте общият сбор от своите избори и при подходяща мотивация и старание вие можете да бъдете всичко, което пожелаете.
Другата тема, която е важна, е необходимостта да се овладее настоящият момент. Това е важен фактор, за да се освободите от слабостите в поведението си и да изградите собственото си щастие. Има само един момент в който можете да изживявате всичко и това е настоящето, макар че твърде много време се пилее в мисъл по минали или бъдещи преживявания. Цялостното осъществяване на вашето настояще е вашият ефективен начин на живот, а всички видове само погубващо поведение, всъщност са опити да живеете не в настоящия, а в други моменти, тоест да преживеете отново всички вече отминали неудобства.
Важно е да се обръща внимание върху избора и изживяването на настоящия момент. Ако сте внимателни ще започнете да си задавате въпроси, каквито не са ви идвали наум досега, например „Защо точно сега избирам да се чувствувам разстроен?“ или „Как мога да оползотворя по-ефективно настоящите си моменти?“. Това са въпроси на човек, който се отдалечава от неудобствата и само погубващия модел на поведение, като се насочва към независимост и щастие, тоест към самоконтрол и управление на собствения си живот.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар