// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Какво е влиянието на океана при морския и континенталния климат?

Влиянието на океана е съществено за образуването на облаци и падането на валежи при морския и континенталния климат. В умерените ширини, където преобладава западен пренос, най-голямо влияние от океана изпитва западното крайбрежие на континента. То се отличава с по-високи средно годишни значения на температурата на въздуха и с по-малки денонощни и годишни амплитуди в сравнение с централните и източните част на континента. През студената част на годината, когато морски въздушни маси, постъпващи от океана имат по-висока температура от континенталните въздушни маси се създават благоприятни условия за развитие на облачност и падане на валежи. Поради това в есенно зимния период на западните брегове се наблюдават максимално количество валежи. Минимална относителна влажност на въздуха, облачност и валежи обикновено се наблюдават през пролетта или в началото на лятото, когато океанът е значително по-хладен от континента. С навлизането във вътрешността на континента влиянието на океана отслабва.
Над континента, особено в неговите вътрешни райони, намаляващото влияние на океана води не само до значително увеличение на денонощните и годишните амплитуди на температурата на въздуха, но и към изместване на максимума на количеството валежи от зимния период, когато преобладава антициклонално време над континента, към летния период. В същото това време относителната влажност на въздуха, облачност, повтаряемост на мъглите и валежите, продължителност на валежите запазват своя максимум в есенно зимния период при това на значително отдалечение от океана. Само във вътрешните райони на континента максимума на количеството облаци, валежи и броя на дните с тях, напълно се премества през лятото, а зимата се отличава с голям брой ясни дни и малки количества валежи.
В умерените ширини на източните части на континента съществено влияние на климата оказва мусонната циркулация, която на практика отсъства по западните части. Мусонната циркулация през зимата създава значително препятствие за проникването на влажни въздушни маси от океана. Поради това източните части на континента на не голямо отдалечение от брега се характеризира с минимална облачност, количество и повтаряемост на валежи през зимния период, а лятото обикновено е влажно, облачно и дъждовно.
С отдалечаването от брега в океана зимата е суха, като особеност на мусонния климат изключително бързо се сменят влажния с максимални валежи летен сезон със зимния, което е характерна черта за морския климат за умерените и субтропични ширини.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар