// Вие четете...

Нашето самочувствие

Какво е влиянието на въздуха?

Именно въздухът, неговото състояние влияе на самочувствието на хората, както и на тяхното здраве. Температурата и влажността на въздуха определят условията на топло обмена на човешкия организъм, засягат дишането, сърдечната дейност, кръвообращението и кожата. Топло обменът е органически свързан с обмяната на веществата, който се регулира автоматично от нервната система.
Важно значение има чистотата и състоянието на атмосферния въздух. Замърсеният въздух става приносител на болестотворни бактерии и вируси, чиито активност и жизнеспособност зависи от температурата и влажността на въздуха, тоест от времето.
Влиянието на времето на човешкия организъм е многостранно и в много случаи не до край изяснено. С неговото изучаване се занимава не само медицината, но и биологията, метеорологията, както и близката до тях био метеорология. Различни учени, стремейки се да открият обективни показатели за въздействието на времето върху човека, са предложили няколко такива индекса за отчитане на влиянието на температурата, влажността и вятъра, но нито един от тях не може да бъде представен, като универсален.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар