// Вие четете...

Водните маси

Какво е вертикална устойчивост на слоя?

Устойчивост като понятие. Под устойчивост на слоевете в морето се разбира вертикалния градиент на плътността на водата, предизвикан от адиабатното изменение на температурата, поправен за изменение на плътността. Устойчивостта служи за количествена характеристика на условията за вертикално равновесие на слоевете в морето.
При премесването, както е известно се пренасят частици от един слой в друг. Когато частицата се преместват от по-малка дълбочина на по-голяма, нейната плътност се увеличава вследствие на увеличаване на налягането. Едновременно с това се понижава плътността вследствие на повишение на температурата за сметка на свиването, или така нареченото адиабатно повишаване на температурата. Ако плътността на преместената частица се окаже по-голяма от плътността на обкръжаващата я вода, тя ще продължи да се спуска, а слоят ще се намира в неустойчиво равновесие. Напротив, ако нейната плътност се окаже по-малка от плътността на окръжаващата вода, частицата ще се върне в изходно положение, ще се издигне нагоре, слоят ще е в устойчиво равновесие.
При равенство на плътността на частиците и окръжаващата вода, и при отсъствие на външен импулс, вертикално движение на частиците няма да има, ще се наблюдава безразлично равновесие.
Аналогично може да се получат условията на равновесие и за частиците преместващи се от по-голяма дълбочина на по-малка.
Течен грунд е прието да се нарича слой на скока на плътността (слой на най-голяма плътност), в който вертикалния градиент на плътността е достатъчен за това, щото подводна лодка може да лежи в него без ход, тоест да има нулева плавучест.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар