// Вие четете...

Подводен риболов

Какво е атмосферно и хидростатично налягане?

Нашата планета е обвита от дебела газова обвивка, която наричаме атмосфера. Чрез теглото си въздухът оказва определен натиск върху земята, наречено атмосферно налягане. Неговата мерна единица е физична атмосфера, която съответства на налягането на въздуха при морското равнище на географска ширина 45° и температура 0°С.
Налягане от една атмосфера се уравновесява от 760 мм живачен стълб или от 1,33 кг на площ 1 см².
Водата е около 800 пъти по тежка от въздуха, следователно тя упражнява много по-голямо налягане върху телата потопени в нея. При гмуркане под водата човек изпитва сумарно налягане не само това от атмосферния въздух, но и налягането от теглото на водата над него, наречено хидростатично налягане. И така, тъй като налягане от 1 атмосфера се уравновесява от 10,33 м воден стълб, следва, че хидростатичното налягане нараства с една атмосфера на всеки 10,33 м. За удобство е прието 1 кг/см² натиск да се равнява на 10 м воден стълб, така че гмурецът на 10 м дълбочина ще изпитва налягане от две атмосфери, една от атмосферното налягане и една от натиска на водата над него.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар