// Вие четете...

Истината е в избора

Какво да правим, когато имаме проблем?

Всеки от нас е изпадал в ситуация, когато нещата вървят, като по мед и масло, нещата се случват, като чели от само себе си, но има моменти, когато решението на проблема не се появява или пък проблемите вървят един след друг. Имаме чувството, че всичко и всички са против нас.
Причината за не успеха най-вероятно е, че сме се потопили прекалено в проблема и сме погълнати от мисли в търсене на решение, в този случай ние сме завладяни от огромно напрежение, което блокира работата на нашето под съзнание, а решението ще дойде именно от там, нали базата се намира там. Може ли да бъде решен, какъвто и да е проблем, независимо от това, че притежаваме най-доброто програмно осигуряване, ако не съществува базата данни или даже и да съществува, ако не сме подготвили тези данни, които са ни нужните за да бъдат обработени. Отговорът е, че решение няма да има, а ние ще продължим да си блъскаме главата и още повече ще се оплетем в сложността на проблема, който пък ще ни се вижда все по-голям и по-голям.
Решението ще дойде само, ако направим нужната подготовка. Най-напред трябва да се въоръжим с всички налични факти и цялата информация за проблема, които да достигнат до нашето под съзнание, да осигурим нужните познания, да отворим ума си за всичко свързано с проблема. Ние трябва да открием всички елементи на пъзела, за да може нашето под съзнание да установи взаимната им свързаност. Нека да дадем воля на нашето въображение и да дадем време за изглаждане и подреждане на отделните елемент. Не трябва да се бърза, тъй като процесът изисква спокойствие и да се изчака толкова колкото е необходимо, прозрението ще се появи от изневиделица, без ние да го очакваме. Проблясъкът на идеята е нещо, което ще ни накара да скочим от удоволствие и удовлетворение за намереното решение, а може и да извикаме, като Архимед – „еврика”, но не трябва да излизаме, без дрехи на улицата, защото ще си навлечете друг проблем.
Ако обаче решението не идва, а се налага все пак да се вземе някакво решение ние нямаме много възможности. Какво може да се направи, ами да търсим логика или да скочим с главата надолу, пък каквото ще да става. Често хората си казват „ще направя това, което трябва, пък да става каквото ще”, но дали това е правилния отговор. За аргументация на нашето решение бихме подходили по следния начин. Както знаем, човекът не е компютър и решенията в крайна сметка трябва да почиват на някаква логика. Никой жив човек няма съзнателно да вземе решение, ако не е намерил оправдание за това. Оправдателни причини за взето решение, колкото щеш, но нали резултатът е важен.
Най-добрата причина за вземането на решение, ако няма други логични обяснения е да намерим оня аргумент, който да ни даде възможност да намерим оправдание пред собствената си съвест за взетото решение. Това ще ни даде нужното спокойствие и ще ни позволи да вървим напред. Какво точно означава съвест, ами това е всичко, което се намира в базата данни в нашето под съзнание, така заложеното там ще служи, като контролен орган върху вземането на решенията.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар