// Вие четете...

Местни признаци

Какво време да очакваме, ако звездите на небето трептят?

Може ли блещукането на звездите да е признак за предсказване на времето?

Безусловно е, че може трептенето на светлината на звездите да е признак за съхранение на ясно и безоблачно време, като правило такова е било вече няколко дена.
Прогностичното значение на това явление е дотолкова, доколкото трептението на звездите се наблюдава, времето ще се запази хубаво, а прекратяването на явлението свидетелства за предстоящи изменения, тоест за неговото влошаване. Трептението на звездите се прекратява с появата на облачност, в това число високата и най-тънка облачност, незабележима за наблюдателя от повърхността на замята. От друга страна може да се предполага, че усилването на трептенията на звездите е признак за усилване на вятъра във височина, което е предвестник на влошаване на времето. Блещукането на звездите се предизвиква от неустойчивостта на атмосферния въздух в който се образуват турбулентни микро вихри, тоест малки подвижни ямки с различна плътност. Тези своеобразни въздушни лещи отразяват, изкривяват, разсейват, отслабват, усилват светлините лъчи. Светлината на звездите изглежда, като чели е с непостоянна интензивност, а самите звезди наблюдавани от повърхността на земята изглеждат мигащи. Колкото е по-голяма дебелината на слоя на атмосферата, през който преминава светлината, толкова по-силно е премигването. Поради тази причина мигането е по-забележимо на хоризонта и по-слабо в зенита.
При по-продължително пребиваване на дадена въздушна маса над някаква местност тя става нееднородна, разделя се на слоеве и придобива различни свойства. Това е свързано с различното насищане с влага на отделните участъци от местността, сложността на релефа, пресечеността на местността, гъстота на растителността и на други фактори, влияещи на процесите на отдаване на топлина и влага, въздухообмена, формирането на турбулентни вихри, тоест за неустойчивото състояние на въздуха, което е и причината за блещукането на звездите.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар