// Вие четете...

Местни признаци

Какво време да очакваме, ако вятърът променя посоката си?

Признак за какви промени на времето може да служи промяната на посоката на вятъра?

Трябва да се различава изменението на посоката на слабия вятър и изменението на посоката на умерения и силния вятъра, тоест вятър със скорост по-голяма от 5 – 8 м/с. Изменение на посоката на слабия вятър преди всичко не влече след себе си някакви изменения на времето, особено, ако неговата скорост остава не голяма и не надвишава 5 м/с. Това се случва в централната част на област с високо налягане или в барична седловина, в така наречената малко градиентна област между два циклона и два антициклона.
Но, ако устойчив по направление умерения или силен вятър започне последователно да изменя посоката си, то това може да служи за признак за промяна на времето. Изменение на посоката в ляво, тоест срещу часовата стрелка, с последващо усилване, често се явява признак за влошаване на времето, което е свързано с приближаването на барична падина и на атмосферен фронт. При това винаги се наблюдава достатъчно забележимо падане на налягането.
Изменение на посоката в дясно, тоест по часовата стрелка, при това бързо и със силен вятър, често се наблюдава при преминаването на атмосферен фронт, тоест при смяна на въздушните маси при което времето рязко се променя. В зависимост от това какъв фронт е преминал, времето се затопля или захлажда, валежите отслабват и последствие спират или се усилват. Налягането в такива случаи винаги спира да се понижава и за известно време остава постоянно или пък започва бързо да нараства.
Такива признаци за изменение на времето, като промяна на посоката на вятъра са много надеждни, ако се наблюдават едновременно с изменението на налягането и ще са още по надеждни, ако се съчетаят с характерните облаци, предшественици на промени във времето.
Сама по себе си промяната на посоката на вятъра в ляво или в дясно при постоянство на налягането или при неговото нарастване, не съпровождано с промени в облачността, не трябва да се счита, като признак за влошаване на времето. Това може да е в резултат на преминаване на слабо изразен гребен на високо налягане, като предвестник на кратковременно подобрение на времето, на проясняване и разсейване на облачността.
За да бъде успешно използван този признак за предсказване на времето, наблюдателят трябва добре да си представя циркулацията на въздуха и характера на времето в цялата баричната система.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар