// Вие четете...

Нестандартни размишления

Какви тайни крие Тибет?

„Нищо не е така тежко, както тайната.“

Какви тайни крие Тибет?

Д-р Мулдашев и неговите сътрудници намират отговора. Екипът му тръгва на транс-Хималайска експедиция от Индия, през Непал до Тибет, вземайки със себе си създадената от Мулдашев рисунка (Изображение 13). Среща се с монаси от различни манастири и преживяват една след друга много изненади: вместо недоверие или учудване, всички, видели рисунката, се оказват сведущи – индийският свами Дарам дори направо попитал: „Намерихте ли тялото му в планините? В морето?“
Д-р Мулдашев обяснява, дори и пред „посветените“, че те са създали тази рисунка на базата на геометричните наблюдения на корнеата на окото.
Всички мъдреци, които посещават, очевидно знаели за съществото, изобразено на рисунката. Това, което д-р Мулдашев в крайна сметка открива – въз основа на допълнителни пътувания и безброй разговори – очертава следната картина: Човекът от снимката не е нарисуван съвсем правилно. Вижда се същество, което не принадлежи на нашата цивилизация, а на предишна. Преди на Земята да се случи това, което историята е запомнила като Потоп, вече е имало високоразвити култури – Атлантида, преди тях Лемурия, а преди тях и още по-стари.

Изображение 13: Главата, реконструирана по метода на очната геометрия на Мулдашев.

Лемурийците, атлантите, както и някои хора от нашата цивилизация могат да предизвикат състояние на съзнанието, известно като самадхи, в което упражняващият го – според принципа „духът владее материята“ – е в състояние да сведе обменните процеси в тялото до минимум и по този начин да го консервира – нещо като зимния сън при животните.
По данни на един индийски свами, когато това стане, медитацията е толкова ефективна, че практикуващият може да свърже биополето с водата в организма си и да й въздейства така, че тя в крайна сметка да окаже въздействие върху тялото му. Самадхи е най-висшата форма на медитация.
Ако тялото изпадне в състояние на самадхи, то можело да се съхрани не само за години – така твърдят мъдреците в Хималаите – а за хилядолетия, без човекът да умре. В състояние на самадхи душата се намира извън него, но все пак остава свързана с физическото тяло чрез „сребърната нишка“. Сребърната нишка, сребърно светеща енергийна връзка, е „пъпната връв“ между двете тела, която образно можем да наречем електрически кабел от отвъдното към настоящето. (Когато човек умре, сребърната нишка се откъсва от физическото тяло и жизнената енергия се отдръпва. Така както отделянето на пъпната връв от майката означава раждане във физическия свят, така скъсването на сребърната нишка от физическото тяло означава раждане в отвъдното.)
В състояние на самадхи сребърната нишка остава задълго непокътната. При продължително самадхи, телесната температура може да падне до 4 градуса по Целзий, която в пещерите или под водата обикновено се запазва непроменена.
С помощта на самадхи, така да се каже, душата оживява.
Ако тя се върне в тялото, човекът отново се „събужда“ и може да продължи „нормалния“ си живот.
Ако пребиваващият в самадхи бъде прегледан от медицинско лице – какъвто е случаят с Шри Рамакришна – ще бъде констатирана физическа смърт. Няма пулс, ЕКГ и ЕЕГ. Телесната температура е ниска и тялото се намира в каменно-неподвижно състояние, става необичайно здраво и студено като камък.
Каменно-неподвижното състояние е универсално понятие между религиозните мъдреци, които изучават самадхи.
Д-р Мулдашев вярва, че е разкрил голямата тайна на Хималаите: че в самадхи-пещерите, разпръснати из тази планинска верига, има същества в състояние на самадхи, просъществували стотици хилядолетия. Те са т.нар. човешки генофонд. Следователно, ако отново – както някога по времето на Атлантида – настъпят глобални разрушения на земната повърхност и човечеството бъде изкоренено, тези същества ще се събудят и ще възкресят древните знания. Те притежават необичайните способности, които древността им приписва – телепортация, телепатия и т.н.
Те, може да се каже, са пазителите на прадревното знание.
Достъп имат много малко хора (или семейства), които от поколения се грижат за тях и им задават различни въпроси.
В убежищата им влизат само тези, които съществата допуснат. Самите пещери почти не могат да бъдат намерени и остават скрити за погледа. В тях действат особени, непознати и смъртоносни за хората сили, които пазят създанията от натрапници. Този, който все пак успее да открие такъв проход и опита да влезе, постепенно започва да се чувства все по-зле и по-зле, докато не колабира. Ако не се върне, умира.
Има откъслечни съобщения от хора, които заради неотложна молба са били допускани. Така например една легенда разказва следното:
„Когато през 11 век царяла голяма суша, князът на Индия решил да намери свещена пещера, в която живеел някой от великите древни, и да го помоли за помощ. В нея го дебнели много опасности: имало змии – мистични и реални, не можел да диша, върху тялото и духа му действали непознати сили. Медитирайки, князът успял да влезе в контакт с духа на големия древен човек. Когато разбрал, че князът идва с добри намерения, за да моли за помощ, той му позволил да мине. Пещерата била много обширна и имала две помещения.
В едното от тях владетелят заварил големия древен човек в състояние на самадхи, духът му се носел около него. Тялото му било изсушено, но той бил жив. Човекът чакал вече 1 600 000 години в пещерата. Той едва отворил очи. Индийският княз го заговорил на санскрит, молейки за помощ. Изсушеният човек го разбрал и му посочил с поглед към някакъв предмет, висящ на стената. Оказал се мистичен пръстен. Индийският княз взел пръстена и тръгнал към изхода. В друго помещение той срещнал още един човек в самадхи, един от князете на сикхите, който през 5 век преминал в самадхи и за когото се знае, че през 17 век излязъл от медитация и се върнал отново в нормалния живот. На изхода на пещерата князът се натъкнал на осем змии. Кръвта на едната от тях попаднала върху пръстена, капката кръв се издигнала в небето и скоро заваляло. В същата пещера през 1637 г. отива един човек на име Девендра Лоундел, който пребивава там и до днес. Оттогава никои не е ходил в пещерата.“

Изображение 14: Професор д-р Ернст Мулдашев

Един Бонпо-лама, който Мулдашев посещава, дори казва: „Там в северен Тибет има пещера, където човек на име Мозе Сал Дзиянг вече от векове е в самадхи. Духовниците в този район редовно го посещават. Те са обикновени духовници. За да стигнеш до този човек, не се нуждаеш от разрешение. Достъпът не е опасен. Само трябва да си с добри намерения, снимките и разговорите са забранени – това би било светотатство!“
В края на разказа си ламата допълнил, че в Тибет има китайци и там е опасно.
Защо изобщо китайците проявяват такъв интерес към Тибет? Може би заради многото му тайни?
Когато Китай нахлува в Тибет, много от местните духовници, след като са измъчвани, проговарят и потвърждават наличието на пещерите-самадхи. Китайците претърсват много пещери, както за хора в самадхи, така и за лами, избрали ги за последно убежище.
Бонпо-ламата разказва на д-р Мулдашев следното събитие:
„През 1960 г. един лама преминава в самадхи в една пещера и пребивава там до 1964 г. Племенникът на Бонпо-ламата и приятелите му го посещавали много пъти и съобщават, че мъжът седял в каменно-неподвижно състояние в позата на Буда.
Китайските комунисти го намерили и го хвърлили в затвора. Там тялото на ламата постепенно отново станало меко и оживяло. Периодът от 1964 до 1987 г. той прекарал в строг тъмничен затвор и след това отново е пуснат на свобода. По нататъшната му съдба за съжаление е неизвестна.“
Естествено възниква въпросът как китайците са могли да проникнат в пещерите, където би трябвало да има психическа бариера?
Бонпо-ламата потвърждава, че духовната сила на хората, пребиваващи в самадхи, които са от нашата цивилизация, е чувствително по-слаба от тази на атлантите, в някои случаи тя изобщо липсва или е много нищожна. Той обяснил, че всичко зависи от развитието на третото око, което само при атлантите е напълно развито, докато при хората от нашата цивилизация е много слабо активно.
Ламата казва, че в една южнотибетска пещера са видени няколко необичайно големи тела, които китайците били обесили на входа й. Може би защитната стена не е издържала заради големия брой пришълци?
Известно е също, че много от китайците са измрели, когато опитвали да влизат в пещерите-самадхи, и от страх междувременно се отказали от нови опити.
В тази връзка Бонпо-ламата съобщава и за още една пещера-самадхи в Южен Тибет, в чиито вход са намерени много мъртви китайски войници, които лежали с изкривени от болка лица, но без никакви наранявания. Телата им са напълно непокътнати. Те са убити от психическата сила на защитната стена.
А при друга пещера жителите на близките села разказват, че няколко десетки китайски войници дошли при тях, бягайки от пещерата, лутали се като обезумели, викали и се държали за главите и стомасите. Разказва се, че тези полудели войници умрели един след друг.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар