// Вие четете...

Морал и Православие

Какви същества са Ангелите?

„Който те хвали в очите, той е пратеник на дявола.“

Какви същества са Ангелите?

Бог е вседържател, защото всичко съществуващо държи в Своята сила и воля. Думите „Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо” говорят за това, че всичко е сътворено от Бога и нищо не може да съществува без Бога. Тези думи са взети от Свещеното Писание. Книгата Битие започва с думите „В началото Бог сътвори небето и земята”. Апостол Павел казва за Сина Божии Исус Христос „Чрез Него е създадено всичко, що е на небесата и що е на земята, видимо и невидимо; било Престоли, било Господства, било Начала, било Власти – всичко чрез Него и за него е създадено”.
В Символа на вярата думата невидимо трябва да се разбира невидимият свят, или духовният свят към който принадлежат ангелите. Ангелите са безплътни духове, надарени с ум, воля и могъщество. Думата „ангел” означава вестител. Наричат ги така, защото Бог ги изпраща да възвестяват неговата воля на хората. Така например архангел Гавраил бил пратен да възвести на пресвета Дева Мария за зачатието на Спасителя.
Невидимото е сътворено преди видимото и ангелите – преди хората. Свидетелство за това може да се намери в Свещеното Писание, в книгата на Иов самият Бог говори за сътворението на земята „Кой положи крайъгълният й камък, при общо ликуване на утрините звезди, когато всички Божии синове възклицаваха от радост?”
Названието ангел – пазител е взето от думите в Свещеното Писание „Ще заповяда на Ангелите Си за тебе, да те опазват във всички твои пътища.” За всички хора има ангели – пазители. В това ни уверяват следните думи на Господ Исус Христос „Гледайте да не презрете един от тия малките, защото, казвам ви, техните ангели на небесата винаги гледат лицето на моя Отец Небесен”. Не всички ангели са добри и благодетелни. Има и зли ангели, които се наричат дяволи или бесове.
Всички ангели са сътворени от Бога добри. Някои от тях, като същества със свободна воля, самоволно злоупотребили с нея, станали зли, защото нарушили дълга на пълното подчинение към Бога и по този начин отпаднали от Него, станали негови противници и изпаднали в самолюбие, гордост и злоба. Техния грях на възгордяване станал причина те да бъдат прогонени от царството небесно. Според думите на апостол Иуда, това са „ангели, които не опазиха своето началство, а напуснаха жилището си”.
Дявол означава клеветник, съблазнител, прелъстител. Злите ангели се наричат дяволи, защото всячески се стараят да вредят на човеците със своята хитрост и като ги прелъстяват, им внушават лъжливи мисли и зли желания. Затова Исус Христос казва на юдеите, които не вярват в Него като на Син Божии „Ваш баща е дяволът; и вие искате да изпълнявате похотите на баща си. Той си беше открай човекоубиец и не устоя в истината, понеже в него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата”. Но макар че дяволът винаги упорито се стреми да вреди на човека, той не може да го принуди да съгрешава. Ето защо всеки грях е доброволен акт на нашата свободна воля.
Свещеното Писание определя като най-голям изкусител сатаната, името му означава враг, противник на Бога. Грехопадението на злите духове било толкова дълбоко, че те вече никога не могат да се разкаят за злото и гордостта си. Понеже за тях няма покаяние, те никога не могат да получат Божията благодат.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар