// Вие четете...

Истината е в избора

Какви са хората с идеи?

В живота, както по рано споменахме има една група хора, които генерират идеи и модели, а друга, която ползва наготово създаденото от първи, има и такава група хора, които и това не могат.
Но, нека се спрем по-подробно на първата група хора, на тази, която притежава творческите заложби да генерира идеи. За да бъдат генерирани определени идеи, като необходимо и достатъчно условие е базата данни, без нея няма как да възникнат не някакви идеи, а тук става въпрос за идеи от нестандартен тип. Какво е не стандартна идея, ами най-краткия отговор е, че на човек му просветва нещо, което другите правят по по-различен начин при същите условия, при това другите оценяват или не могат да приемат, че може и така.
Не стандартната идея може да е корено противоположна на досегашните схващания не само на един човек, а на цялото човечество. Например дълго време се е смятало, че Земята е плоска, а тя се оказва, че има противоположна форма. Възникването на нестандартната идея е не само плод на базата данни, за нейното възникване са крайно необходими вдъхновението и въображението и колкото те са в повече, толкова ще ни е по-лесно в живота, по причина на това, че ще направим правилния избор.
За човека изследовател вдъхновението и въображението са като въздуха и водата, без които ние не можем да съществуваме. Те винаги са първи сред многото, които откриват проблема, изследват го, възникват идеи, следва въображението, идва прозрението, изборът е в основата, има решение.
Хората често казват, по отношение на тези с нестандартно мислене, „а тоя тръгнал да открива топлата вода”, те не могат да разберат, защо някой го правят.
Хората имащи творчески заложби, постоянно и упорито опитват нови подходи, изпробват нови идеи, но най-важното е ние да стигнем до оправданието на собствената си съвест, тоест да намерим основателна причина, защо го правим и ако ние намерим своето оправдание, ние ще се заемем с търсенето на решение на проблема. Ако даже и да има вече намерено такова от други, то ние търсейки, ще намерим по-добро от предложеното ни, не е задължително непременно да е точно и само наше.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар