// Вие четете...

Морал и Православие

Какви са условията и правилата за успех на искането ви?

„Хитрец за съветник не вземай.“

Какви са условията и правилата за успех на искането ви?

Първото условие за усвояване на волевото искане е да осъзнаете силата на своето истинско „Аз“, тоест да разберете, каква е вашата същност. Колкото по-добре го осъзнаете, толкова по-голяма ще стане силата ви. Не би могло да се даде съвет, как да го постигнете, освен това, че трябва наистина да го почувствате, отколкото да го възприемете с разума си и не трябва да се съмнявате, че ще намерите верния път. С други думи, когато говорите или мислите „Аз съм“, вие ще осъзнаете вашата истинска същност и ако желаете ще потърсите промяна, с промяната ще се появи и силата. Най-вероятно никой не желае, ако е беден да стане още по-беден, ако е богат ще пожелае да е още по-богат, но дали е вярна приказката, както казва народа, където е текло, пак ще тече. Правилно ли е според вас, богатия да забогатява все повече, а бедния да губи и това, което има. Осъзнаването на истината при едни се отдава по-бързо, при други – по-бавно и сложно, а някои въобще не могат да я осмислят.
Усвояването на концентрирането на мисълта ще ви даде възможност да развиете понятието за собствената си същност и когато се съсредоточите, тя става все по-силна и по-силна.
Ако вие решите да използвате силата на волевото си искане за влияние върху събеседниците си, трябва да отправите към тях силно мисловно искане, като същевременно го подкрепите със съзнанието, че имате моралното право да искате то да бъде изпълнено, и с увереността, че то наистина ще бъде изпълнено. Трябва да сте напълно убедени, че искането ви ще бъде безусловно изпълнено. При всички мисловни процеси увереността е първата предпоставка за предизвикване на съответното действие. Ако се колебаете и ако вашето искане не е морално подплатено резултатите ще имат половинчат ефект или ще бъдат плачевни.
Може би вече сте убедени във възможностите си да предразположите към себе си всеки и да го накарате да изпълни онова, което искате, при това той да е напълно убеден, че вие имате моралното право на това, тоест това на вас безусловно ви се полага. Ако пък у него отсъства силата на духовното противопоставяне и въобще сила на волята, която да противодейства на вашата, бихте могли да направите с него каквото пожелаете. За тяхно нещастие някои хора имат слаба воля и поради това стават играчки в ръцете на онези, които притежават тайната на личното обаяние. Ако се придържате към правилата, ще постигнете определени успехи в отношенията си с околните. Те ще зависят преди всичко от степента на развитие на силата на волята у вашите партньори. За да успеете трябва да опитате и докато не опитате няма да знаете. Силата на волевото искане следва да се съчетае със силата на внушението, като се научите да се концентрирате.
Въпреки, че волевото искане е сила, то обаче не трябва да се използва с лоши намерения, не че някои не го използват за придобиване на средства за постигане на удоволствия, но когато е налице и несправедливото разпределение на обществените блага, тогава вече са нарушени и моралните норми за етично и нравствено поведение. Токова поведение ще причини вреди не само на тези срещу които е насочено, но най-вече и преди всичко на този който го проявява и в крайна сметка ще доведе до нежелателни за него последствия. Временно то може да има успех, но крайният резултат винаги ще е отрицателен.
Вашите волеви желания не трябва да причиняват вреди на лицата, върху които оказвате въздействие. Това ще ви даде възможност да ги накарате да работят заедно с вас, ако не злоупотребите със силата си. Но ако окажете върху тях влияние с цел да ги заблудите или да навредите на техните интереси, това ще бъде голямата ви грешка. За нея ще платите със собствените си страдания.
В тези случаи важи пословицата „Каквото посееш, това и ще пожънеш.“ Не се страхувайте от използването на уменията си, ако сте приели модела на поведение, водещ към постигане на благородни цели, особено ако са насочени за увеличаване на общото благо.
Има хора, които като сатаната ще искат да ги използват само за лоши цели, но като него и те са обречени на страшни страдания и мъки.
Важно е да не се мръщите, да не стискате юмруци или да предизвикате у себе си напрежение по друг начин. Силата ви зависи от вашето спокойствие, дори невъзмутимост. Желанията си изразявайте под формата на благосклонно настойчиво искане, като винаги ги съпровождайте с увереност, че ще бъдат изпълнени. Цялата тайна се състои във вярата ви в резултата.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар