// Вие четете...

Роли в живота

Какви са ролите?

В живота има само две роли, които човек може да играе. На практика животът, конкретната ситуация му предлагат, без правото на избор, да бъде управляващ или да бъде управляван. При различните ситуации един и същ човек може да бъде в ролята на управляващ, но в друга да се окаже в ролята на управляван, но не може да играе и двете едновременно.
Ролята на управляващ е сложна и трудна, при това тази роля не е за всеки. Разбира се, че управляващият може да е от голям мащаб, може и да не е, но методите и средствата с които борави са идентични.
На пръв поглед изглежда, че да управляваш е твърде лесно, но на практика управляващият трябва да е доста опитен, защото обектът на управление може да се окаже твърде добър и да успее не само да се противопостави на неговото управление, ами да го превърне от управляващ в управляван.
За да управляват, този тип хора трябва да се готвят за тази роля и за да не сме ние от страната на управляваните трябва също да сме подготвени, в противен случай често и доста изненадващо ще се озовем в неговите капани. А капанът означава, че губим правото и възможността си на избор. Когато си управляван, не можеш да имаш избор, можеш обаче да се оставиш по течението. По течението означава, че всички правят така, което от своя страна ни дава право да се чувстваме щастливи, тоест да намерим оправдание на собствената си съвест. Щом за всички е, както е и при нас, значи сме постъпили по правилния начин, но разбира се, че това не означава добър резултат. Резултатът ще е добър за онзи, които управлява, тоест за управляващия, а той няма как да пренебрегне своите интереси в полза на вашите. За да постигне това управляващия трябва да върши това скрито, без да показва, че води управлявания към собствения си избор, а управлявания да върши всичко, като чели изборът е негов.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар