// Вие четете...

Физика на Океана

Какви са принципите?

Общи принципи на делене на Световния океан

Сушата на земното кълбо не е монолитна, тя се състои от отделни огромни масиви и много по-малки късове (острови), заобиколени от всички страни със солена вода, водата на Световния океан. Този глобален воден басейн, заемащ 70 % от повърхността на Земята, условно е разделен на по-големи или по-малки самостоятелни крупни части, наречени океани, свързани между себе си.
Деленето на Световния океан се е натрупвало исторически и се е извършвало по-различен начин. Като най-обективен начин за разделяне на Световния океан може да се възприеме разделянето му по особеностите на отделните му части, островите и подводните възвишения, или иначе казано по геоморфологичен признак, макар че все още не е напълно ясно на колко части следва да се дели Световния океан.
Още през 1650 г били определени пет океана, Северния Ледовит, Атлантическия, Тихия, Индийския и Южния океан. Това деление било прието през 1845 г от Лондонското хидрографско дружество и сега се е запазило в много страни.
В Международното хидрографско бюро със седалище в Монако по отношение на деленето на Световния океан се придържат към традиционната класификация по морфологичен признак, тоест той се дели на четири и те са Тихия океан, Атлантическия океан, Индийския океан и Северния Ледовит океан.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар