// Вие четете...

Мистика и манипулации

Какви са ползите от психологичната защита?

„Който няма гащи се смее на онзи, който има гащи с дупка.“

Какви са ползите от психологичната защита?

Всеки може да се възползва от психологичната защита. При болест, ежедневен стрес и външни влияния естествените защитни и съпротивителни сили на всеки човек отслабват. Всеки, който е разбрал, че е под влиянието на психологична манипулация може да се възползва от психологичната самозащита, за да засили своята аура, а оттам и жизнеността си като цяло.
Психичната защита не е насочена само към хората, които се движат в дебрите на психичното пространство и метафизиката. Истинската психична защита е от съществено значение за здравето и добруването на всеки. Контролът върху нашата среда започва с контрол върху собствената ни енергия. Ние не можем да повлияем на нашата среда, докато тя не спре да ни влияе или контролира. Това се постига с по-доброто познаване на собствената ни енергия и нейните възможности като я увеличим и насочваме правилно към всички нива и като работим в унисон с природните закони, по който се движи животът.
Когато се сдобием с по-добър контрол над нашата среда, започваме да следваме естествения ритъм и поток на живота. Препятствията се преодоляват по-лесно и всяка година носи нови творчески успехи и израстване. Пак се налага да работим и да пускаме в ход своята енергия, но стените и преградите падат по-бързо и по-лесно, а задачите се изпълняват с по-голяма лекота. Всичко в живота става по-светло и вдъхновено, когато си припомним, че магията и чудесата наистина съществуват в живота и от нас зависи да им дадем ход! В резултат всеки може да стане по-уверен в справянето с ежедневния стрес, който го заобикаля. Освен, че по-лесно ще го разпознавате, но ще можете да му противодействате по-ефикасно. Промените и противоречията в живота повече няма да ви смазват.
И така познаването на психичните принципи и позитивни практики може да послужи за постигане на по-добро здраве, енергиен баланс и прозорливост в днешния свят. Също може да помогне за развенчаване на митовете, погрешните впечатления и безпочвените страхове от невидимите влияния, включително такива, които класифицираме като духове или призраци. Не бива да се забравя и омаловажава, че тя предлага практически, научно обосновани и духовни средства за защита на нашата среда, живот и самите нас.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар