// Вие четете...

Нашето самочувствие

Какви са опасностите за мореплаването?

„На изгубената брадва дръжката е златна. По-добре бърза загуба, отколкото бавна печалба.“

Как на практика се използва информацията за времето?

Информацията за времето, прогнозата за времето, включваща разчетни данни за вятъра, вълнението и положението на циклоналните вихри, има решаващото значение за морската навигация, тоест за определяне на маршрута, осигуряващ най-бързо и икономически ефективно плаване с минимален риск за товара и кораба, както и на максимална безопасност за пасажерите и екипажа.
Климатичните данни, тоест сведения за времето, натрупани за много години на наблюдения, служат за основа на определяне на морските пътища, свързващи континентите. Те, също така се използват при съставяне на разписанието на пасажерските кораби и за планиране на морските превози. Условията на времето трябва да се отчитат при организирането на товарно разтоварните работи, когато товарите не трябва да са подложени на атмосферните условия, както и риболовната, туристическо екскурзионната дейност, спортните мореплавания.

С какво е опасно обледеняването на морските съдове?

Обледеняването на морските съдове е изключително опасно, което може да се появи при температура на въздуха по ниска от нулата, особено при силен вятър и вълнение, когато във въздуха има много водни пръски. Главната опасност от обледеняването се заключава в повишаване на центъра на тежестта на кораба от нарастването на леда върху неговата надводна част. Интензивното обледеняване прави кораба неустойчив и създава реална заплаха за неговото преобръщане.
Скоростта на отлагане на леда е най-висока при замръзване на пръските от преохладена морска вода, сравнително по-малка е при снеговалеж и преохладена мъгла.

Какво е въздействието на вятъра върху движението на кораба?

По данни от специални изследвания, попътния вятър увеличава скоростта на движение примерно на 1%, но когато вятъра е насрещен в зависимост от размерите на кораба може да намали скоростта от 3 до 13%. Още по-голямо въздействие на движението на кораба има вълнението. Скоростта на кораба е функция от височината и направлението на вълнението. При височина на вълната по-голяма от 4 м корабът трябва да намали хода или да промени курса. В условията на високо вълнение, продължителността на плаване, разходът на гориво и опасността за повреждане на товара рязко се увеличава, именно поради тази причина се изготвят два маршрута на движение.
На речните кораби, лошата видимост, колебанието на нивото на водата на реките и езерата, замръзването на водоемите, всичко това оказват влияние пряко на безопасността, на разписанието и икономическите показатели на плаване. Ранното замръзване, както и късното размразяване на реките съкращава периода на навигация. Използването на ледоразбивачи намалява удължаването на срока за навигация, но в същото време оскъпява превозите.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар