// Вие четете...

Истината е в избора

Какви са нашите лични нужди?

Всички ние сме ръководени от пет генетично заложени в нас лични нужди, а именно: за оцеляване; любов и привързаност; власт; свобода; удоволствие от усвояване на нови познания и забавления. Всеки има правото и задължението да удовлетворява сам основните си лични нужди.
За да можем да живеем пълноценно и щастливо, тези наши основни нужди трябва да бъдат удовлетворени, нещо което може да бъде поотложено за известно време, но те в никакъв случай не могат и не бива да бъдат пренебрегнати и отречени напълно. Единствено самите ние можем да кажем, кога една или друга наша основна нужда е удовлетворена. Никой друг не е в състояние и няма право да решава този въпрос вместо нас. По същия начин и ние можем да помагаме на другите хора да удовлетворят личните си нужди, но не сме в състояние да го направим вместо тях. Когато се опитваме да удовлетворим нуждите на друг човек, ние всъщност доброволно се заемаме с изпълнението на една невъзможна задача, тоест губим от своята лична свобода.

Ние можем да удовлетворим нашите основни лични нужди единствено удовлетворявайки една или повече представи, залегнали в собствената ни база данни, тоест в нашия собствен стойностен свят. От всичко, с което се срещаме и опознаваме в живота си, най-голямо значение за нас имат моделите, вписани в нашата база данни.
Най-силно усещане за свобода можем да изживеем, когато сме способни да удовлетворим един или повече от тези модели. Ако сме приели и вписали в базата си модели, които не могат да бъдат удовлетворени, но сме направили този избор, ние всъщност сме се лишили от възможността да бъдем свободни.

Единственото, което можем да правим от раждането си до смъртта е да постъпваме по един или друг начин. Всяка наша постъпка е част от един или друг модел на цялостно поведение, изградено от четири неразривно свързани компонента: мисли, действия, чувства и физиология.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар