// Вие четете...

Климат

Какви са значенията на метеорологичните величини?

Какви са средни значения на метеорологичните величини?

Установено е, че северното полукълбо е по-топло в сравнение с южното. В северното полукълбо средната температура на нивото на метеорологична станция, тоест на 2 м от земната повърхност, през януари е 9ºС, юли 22,4ºС, годишна 15,2ºС, а в южното тя през януари е 16,4ºС, юли 11,4ºС, а годишната 13,3ºС.
Средната облачност за Земята, като цяло се оценява на 5,5 бала, тоест повърхността на земното кълбо е на малко повече от половината покрито с облаци. За разлика от облачността над континентите, където тя е 4,9 бала, над океаните тя е 5,8 бала.

Какви са екстремалните значения на метеорологичните величини?

На всички континенти на Земята максималната температура на въздуха може да превишава 50ºС, за изключение на Антарктида, където се е повишила едва до 11,6ºС. Температура на въздуха е достигала своето максимално значение от 58ºС, а най-ниското и значение е регистрирано в място наречено „полюс на студа” и е достигнала до рекордното си значение от – 77,8ºС, като трябва да се отбележи, че тези стойности са приведени към морското равнище. Най-високата средна годишна температура на въздуха има значение от 31ºС, а най-ниската е – 55,6ºС. В района на Северния полюс на морското равнище през зимата са отбелязани температури – 50ºС, а през лятото 1 – 2ºС. На Южния полюс, разположен на 2700 м над морското равнище, средната годишна температура е – 49,3ºС; отбелязано максимално ниско значение – 80,0ºС, а максимално висока – 15,0ºС.
Най-високото значение на атмосферното налягане на сушата, зафиксирано на Земята е 1083,2 хПа или 812,4 мм ж.с., а най-ниското, приравнено към морското равнище е равно на 892,3 хПа или 669,3 мм ж.с., а на море има измерено значение на атмосферното налягане равно на 877 хПа или 658 мм ж.с.

Каква е средната температура на целия слой вода на Световния океан?

Средната температура на целия слой вода на Световния океан (без Арктическия басейн) е 5,7ºС, за сравнение, средната температура на цялата маса на атмосферата е – 17,0ºС, тоест средната температурата на водата е с 22,7ºС по-висока от средната температура на въздуха. Водата на Индийския океан е най-топла по сравнение с останалите, чиито средна температура на целия слой вода е 6,7ºС; на Атлантическия е 5,6ºС, а на Тихия е 4,7ºС. В екваториалната зона температурата на повърхността на океана в течение на годината се изменя в границите само на 1ºС, в полярните райони е от порядъка на 2 – 3ºС, а в пояса 40 – 45º с. ш. – 9,6ºС. В този пояс амплитудата на годишните колебания на температурата на водата на повърхността на океана е максимална; в южното полукълбо тя е значително по-малка – 5,5ºС (на ширина 30º).

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар