// Вие четете...

Животните и растенията

Какви са атмосферните условия при които ?

Какви са атмосферните условия при които растенията боледуват?

Основните елементи от които зависят растенията са температурата и влажността на въздуха. Тласък за развитие на някои видови болести, в частност, спори, дава появата на влага по повърхността на растенията и вятърът, който ги разнася. Развитието, например на болестта фитофтора, започва с установяване на топло време (10ºС) при висока влажност на въздуха. Заразяването на растението става, когато листата му остават мокри за повече от 8 часа. Спорите бързо само за 4 часа се превръщат в гъбички. В средните широти благоприятните условията за развитие на фитофтора, обикновено настъпват през юни.

Защо някои насекоми – вредители са разпространени само в определени климатични зони?

Разпространението на насекомите – вредители се определя от условията във външната среда, благоприятни или пък са неблагоприятни за тяхното размножаване. За редица насекоми приемливи условия за съществуване има само в райони с определен климат. Така, например мухата цеце се среща в тропическа Африка между 15º с. ш. и 20º ю. ш. Тя обитава короните на дърветата, където има висока влажност и умерена температура – оптимални условия за нейното размножаване. В условия на висока влажност мухата цеце може да преживее без храна повече от седмица, но в сух сезон тя умира за три дни.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар