// Вие четете...

Начини на манипулиране

Какви роли играе манипулаторът?

Какви са начините за манипулиране?
Похватите на манипулаторите са доста разнообразни. Някои от тях могат да бъдат използвани и в управлението, и в семейния живот, и на улицата при среща със случаен минувач, и на много други места. Тези похвати са универсални. Не може да се определи, кога те са по-ефективни, а кога не са. Всичко зависи от конкретното изпълнение, а изпълнителите могат да бъдат сръчни или не много. Това също така зависи и от ситуацията в която се прилага похватът, тъй като са важни предходните събития.
Ролите на манипулаторите също могат да бъдат най-различни. Ето три от най-разпространените роли: доминираща; пасивна; безразлична.
Какво е доминираща роля?
Доминиращата роля на манипулатора се определя преди всичко от неговата сила и активност. Един такъв манипулатор използва психологическото противопоставяне, наричано психологическо карате. Той командва, заповядва, разпорежда се, оценява, дава съвети, оказва натиск, контролира, злоупотребява със своята власт. И ако веднага си представяте някакъв началник, то грешите. Това може да бъде охранителят на някоя фирма, който може да ви пропусне в сградата или не. Това може да е портиерката на входа. Това може да бъде и чистачката, която по не търпящ възражение начин ви моли да си изтривате краката. Това е и домоуправителят, който може да ви заповяда, къде да си паркирате колата или да си разхождате кучето. В този момент той и всички останали герои се наслаждават от своята власт над вас.
Какво е пасивна роля?
Манипулаторът, играещ пасивна роля се преструва на жертва – незнаещ, не умеещ, наивник. Той има една цел – да прехвърли цялата си отговорност върху околните. Този манипулатор външно изглежда съвсем безобиден. Той непрекъснато принизява своята значимост и умения. Той без изобщо да се притеснява, моли околните за помощ и вие като добър човек, без да си давате сметка, вършите някаква работа вместо него „по собствено желание”, а той се преструва, че ви е благодарен и че е възхитен от вашия талант. Пасивният манипулатор е голям ласкател. Той владее изкуството на комплимента и ласкателствата в пълна сила. И понякога е трудно да се разбере, къде е ласкателството и къде е комплиментът.
Какво е безразлична роля?
Манипулаторът демонстрира пълно безразличие към всичко, ставащо около него. Трябва да разбираме, че това е само външно равнодушие, но то може да бъде изиграно по истински начин. Силата на такъв манипулатор е в неговото безразличие, пък било то и престорено. Той е предпазлив и хладен. Той сам избира с кого и кога да контактува. Той никога няма да съчувства на някого. „Добре” – хладно отговаря този манипулатор на всички наши молби и предложения. И ние разбираме, че сме попаднали в мрежата на манипулатор, тъй като неговото „добре” за нас съвсем не означава „да” и ние не знаем какво да правим по-нататък.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар