// Вие четете...

Ниво на океана

Какви процеси и какви сили влияят на нивото на океана?

Всички процеси и сили, предизвикващи разнообразни динамични явления в океана и влияещи на положението на неговата повърхност (ниво) в най-обща форма могат да се обединят в следните основни групи.
Космически – приливообразуващи сили.
Гео динамични и гео термични явления в земната кора (земетресения, изригвания на вулкани, повдигания и спускания на сушата).
Механични и физико – механични въздействия, обусловени от слънчевата радиация и въздействието на атмосферата (топлини процеси в океана, изменението на атмосферното налягане, вятър, валежи, брегови отток и т.н.).
Сложната система на движение на водните маси, формираща се в резултат на всички тези фактори, в една или друга степен се проявяват в определена топография на повърхността на океана, непрекъснато променящ своите очертания.
По време на периодични колебания на повърхността на морето най-правилно се възбуждат приливообразуващите сили, но даже и тези колебания все още не са напълно изследвани. Само за ограничени площи на някои морета има карти за състоянието на нивото на повърхността за определяне фазите на приливните явления.
Благодарение на периодичността на приливните колебания на нивото те лесно могат да бъдат изключени от данните за наблюдението за нивото в пунктовите за тяхното усредняване. При усреднени за месец или година наблюденията могат да се освободят от другите периодични колебания. Също така могат да се отделят от данните на наблюдения за колебания на нивото непериодичните, най-трудната за отчитаните част, обусловена най-вече от измененията на въздействието на атмосферата.
Гео термичните и гео динамичните явления в земната кора обуславят или кратковременни непериодични, често достатъчно резки, даже катастрофални, колебания на нивото, такива като цунами, силни сейши, или относително бавни изменения на средното ниво вследствие на повдигане или спускане на сушата.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар