// Вие четете...

Черно море

Какви колебания на нивото са Сейши?

„Какво още търси във външното оня, който има богат дом, хубави ястия и красиви жени? Ако такъв човек продължава да търси още нещо във външното, значи характерът му е ненаситен. Ненаситният характер разяжда, като молец.“

Какви колебания на нивото са Сейши?

Сейшите са свободни колебания на водата в закрити или полузакрити водни басейни, морета или езера, които стават по инерция след прекратяване на въздействието на външните сили.
Сейшите се явяват доста разпространена форма на колебания на нивото на Черно море, макар и причините все още да не са напълно ясни. В много заливи и бухти се наблюдават сейшеви колебания. Периодите и амплитудите им зависят от физико-географските условия на района в частност от размерите, дълбочините, характера на подводния релеф и конфигурацията на бреговата линия.
Заедно с това в Черно море се наблюдават сейши, които се разпространяват по цялата негова повърхност. Големите размери на морето, познатите за изключение на сейши с големи амплитуди, други колебания на нивото и недостатъчното количество наблюдения затрудняват тяхното изследване, но напълно е вероятно причините за тяхното появяване могат да имат метеорологичен или гравитационен характер.
Към метеорологичните, могат да бъдат причислени такива, като рязка промяна в атмосферно налягане, силен вятър, проливни дъждове, значително изпарение, голям приток на реките.
Към гравитационните могат да се причислят приливите и отливите, предизвикани от въздействието на Луната и Слънцето.
На основание на изказаните съображения в Черно море те могат да бъдат определени, като сейши възникващи в заливи и бухти и сейши възникващи в по-големи региони.
Първите възникват и се разпространяват в неголеми заливи и бухти, а вторите обхващат крупни райони или цялото море. Сейшите, възникващи в заливите се съпровождат от сезоните сгонно нагонни и приливно отливни колебания, като възникват бързо и бързо затихват, но могат да се съхранят и за много часове. Доста често се случва, когато едновременно се наблюдават сейши с различни периоди и последователно увеличение и понижение размаха на колебанието.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар