// Вие четете...

Стихийни бедствия

Какви биват снежните виелици и колко са опасни поледиците?

Какви биват и как възникват снежните виелици?

Различават следните снежни бури: обща, ниска и приземна. Приземната и ниската снежна виелици се наблюдават при наличие на не слегнал се сух или скоро навалял сняг, който лесно може да се повдига и пренася от вятър, влошавайки видимостта в низките слоеве въздух. Приземна виелица може да се наблюдава при сравнително слаб или умерен вятър със скорост 5 – 7 м/с, а ниската – при вятър превишаващ 7 м/с, ако снегът е сух, и 10 м/с – ако снегът е леко влажен.
По време на ниска виелица снегът благодарение на интензивно премесване с въздуха се удържа в равновесно състояние в слой с дебелина няколко десетки метра, а при приземната – само няколко десетки сантиметра, непосредствено над земната повърхност; от облаците не пада сняг, времето може да бъде даже безоблачно. Периферията на антициклона е типичната синоптична обстановка за наблюдение на ниска и приземна виелица. Обща виелица се наблюдава при силен снеговалеж и силен вятър, когато във въздуха кръжат снежинки, падащи от облаците и повдигани от вятъра от земната повърхност; видимостта е много лоша, навсякъде в местата където има ветрова сянка възникват снежни преспи. Обща виелица се наблюдава в циклоните и възникват във връзка с преминаване на атмосферни фронтове, като най-силните от тях ги наричат още снежни бури.

С какво е опасна поледицата?

Поледицата е вследствие падането на течни преохладени валежи – дъжд или ситен ръмеж на повърхността на почвата, растенията или изкуствени съоръжения, такива, като мачти, електропроводи и други. Поледица и обледеняване може да възникне при отрицателни температури на въздуха, съпровождани с плътни мъгли.

Ако валежът е интензивен и продължителен, нарастването на леда става опасно, под тежестта на който се чупят клоните на дърветата, късат се проводници, огъват се и падат високи метални конструкции. Поледицата по мостове и тротоари може да стане причина за множество травми, автомобилни катастрофи, повреди по електрозахранването и съобщенията. В отделни случаи поледицата при по-големи мащаби придобива характера на стихийно бедствие.

Типична ситуация за възникване на поледица се явява приходът през зимата след силни студове на относително топъл и влажен морски въздух с температура най-често от 0 до – 3ºС.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар