// Вие четете...

Черно море

Какви биват Сейшите, според периода на действие?

Многото, не винаги е на добро!

Някога живял един младеж, който отчаяно желаел ръката на красиво момиче. В течение на четири години той и пишел писма всеки ден, в които изливал любовните си чувства.
Ако младият човек не беше положил подобни усилия, красивата девойка едва ли би се омъжила за пощальона, който и носел всичките тези писма.

Какви бъват Сейшите, според периода на действие?

Периодът на действие на сейшите в едни случаи се колебае от 2 – 3 до 15 – 20 мин., а в други към краткосрочните сейши се наслагват сейши с период 50 – 60 мин., два, три и даже 12 часа. Амплитудите на сейшите също могат да бъдат различни, като амплитудата на сейшите с малък период е 2 – 5 см, на сейшите с по-голям период е 15 – 20 см, но може да достигне и до 50 – 60 см.
Най-често се наблюдават сейши с малък период на действие, обикновено възникващи при не спокойно море и не рядко се съпровождат от сейши с много по-големи периоди. Напълно е вероятно, причините за тези сейши, имащи тясно локален характер да са в трансформацията на крупни вълни в прибрежната зона.
Техният период в зависимост от характера и силата на вълнението могат да съответстват не само на сумата от периодите на голям брой вълни, но и на произведението им или даже да бъдат на степен.
Случаи на внезапно появяване на сейши с малък период при безветрие (штил) с постоянно или бързо намаляване на амплитудата са сравнително редки. Те видимо се явяват вследствие на редуване на поривите на вятъра, на едно и също направление.
Сейши с много по-голям период до 15 – 20 мин. имат амплитуда почти в пределите на годишните колебания на нивото на морето. Също, като сейшите с малък период те внезапно се появяват и, ако не се поддържат от допълнителен импулс бързо затихват, но могат и дълго да се съхранят в зависимост от интерференцията, величината на импулсите и тяхната последователност, при променящ се размах на колебанията. Сейши от този род се съпровождат от синоптичните условия, появяват се при резки колебания на атмосферното налягане, силата и направлението на вятъра. Преди всичко сейши с относително крупни периоди и амплитуда се появяват при преминаването на циклони и видимо се възбуждат от вихрови образования по тяхната периферия.
Сейши с малки периоди имат тясно, местно значение и почти не излизат извън пределите на заливите и бухтите. Сейши с периоди до един час се създават от напречни вълни, колебаещи се между северния и южния бряг на морето. Сейши с много крупни периоди извън съмнение, се пораждат от продължителни вълни.
Сейши с различен период на продължителност и амплитуда в течение на годината не са с еднаква повторяемост, а тези с амплитуди по-малки от 5 см се наблюдават почти ежедневно. Сейши с амплитуда между 5 – 15 см през зимата се повторят от 15 до 23 за месец и средно за годината достигат до 200. Сейши с амплитуда по-голяма от 15 см се наблюдават от 1 до 3 път в месец, а средно за годината от 20 до 25 пъти.
Регионалните сейши са постоянно явление, но понякога може да се наслагват факторите за тяхното възникване и те да достигнат по-голяма продължителност или по-голяма амплитуда, достигаща 60 – 80 см, но това се случва не толкова често.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар