// Вие четете...

Климат

Какви биват геоботаничните зони на Земята?

Какви са обективните показатели за различните геоботанични зони на Земното кълбо?

Независимо, че само по себе си разпределението на растителността по повърхността на земното кълбо е убедителен довод за разделянето на геоботаничните зони (тундра, гори, степ, полупустиня и пустиня) за всяка от тях могат да се укажат и количествени критерии, характеризиращи техните климатични особености, които в крайна сметка определят условията за развитие на самата растителност.

Един от тези критерии е радиационен индекс на сухост, без размерна величина – отношение на радиационния баланс на земната повърхност към загубите на топлина за изпарение на годишното количество валежи.
Геоботаничната зона на тундрата има коефициент на радиационен индекс по-малко от 0,35, за горите от 0,35 до 1, за степите от 1 до 2, за полупустиня от 2 до 3 и за пустиня над 3.

Много по-детайлно се дели зоната на горите – тропична влажна савана, субтропична, широколистна на умерените ширини и хвойна, а степната зона се дели на савана, степ (прерия), но е възможно да се използват и допълнителни показатели.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар