// Вие четете...

Въпроси за времето

Каква ще бъде зимата или лятото?

Възможно ли е отрано да се узнае, каква ще бъде зимата или лятото?

Сред другите погрешно представени признаци за предсказване на времето съществуват и такива: след мразовита зима, лятото ще е горещо, а след хладно лято, зимата ще е топла. Това заблуждение е на основата на мнението, че съществува някакъв закон на компенсациите, ако в един сезон отклонението е било в една посока, то в следващите ще има отклонение в противоположната. Разбира се, че пряка връзка за времето в различните годишни сезони не съществува. Аномални състояния на времето не са само сезонни, но те могат да бъдат и годишни. Следователно, аномално топли или аномално студени могат да бъдат и двата сезона, както зимата, така и лятото. Възможно е също така след един аномално топъл сезон да следват един или няколко по-хладни сезона, а годината, като цяло да се окаже обичайна и близка до нормалното.
Прогнозите за времето за даден сезон понякога могат да се окажат удачни, да се сбъднат, но научно обяснение за отговор на въпроса за това, какво ще бъде лятото или зимата за сега не може да бъде даден.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар