// Вие четете...

Свойства на морската вода

Каква е плътността и проходимостта на леда?

Плътност на леда.
Плътността на морския лед се колебае в доста по-широки граници в сравнение с пресноводния и зависи от неговата температура, соленост, порестост, възраст и условията на ледообразуване. Колкото възрастта на леда е по-голяма, толкова плътността е по-малка.
Порестост на леда, изразява се в проценти и характеризира отношението на обема на мехурите въздух намиращ се в леда към общия му обем.
Проходимост на леда.
Под проходимост на леда се разбира възможността самостоятелно да плават в леда кораби от различен тип. При определение на проходимостта е необходимо да се отчита типа на кораба, сплотеност на леда, състояние на неговата повърхност, дебелина и характер на леда, времето в денонощието, хидрометеорологичните условия, а също и опитът на личния състав при плавания в ледови условия.
Главно препятствие при плаване в ледови условия се явяват ледените блокове, тоест натрупан лед, образувал се в резултат на натиск. Особено силно се затруднява корабоплаването в теснини, канали и проливи, а също при влизане в заливи. При устойчиви ветрове от морето на входа се струпват ледени блокове, които са трудно проходими даже за ледоразбивачи.
Най-благоприятни по отношение на проходимостта се явява неподвижната ледена покривка. При плаване в такъв лед отсъства дрейфа и клатенето, лесно се удържа заден ход. Фарватера при неподвижен лед лесно се пробива в часовете на размяна на приливите. Отсъствието на вятър благоприятства следването от кораба на ледения фарватер.
Вятърът и вълнението оказват съществено влияние на дебелината на леда. Под тяхно въздействие се образува „подпъхнат” лед удебеляващ ледената покривка на отделни участъци. Такъв вид лед е много компактен. На външен вид той изглежда лек, но на практика може да се окаже трудно проходим даже за специализирани кораби, ледоразбивачи.
Сгонно нагонните и приливните колебания на нивото на водата, както и вятъра съществено влияят на условията на плаване в ледови условия. Повдигането на нивото на водата способства за разреждане на ледовете и запазване на ледовите фарватери. Спадането на нивото на водата предизвиква силно придвижване при което се увеличава гъстотата на плаващия лед, бързо се затварят и изчезват пробитите фарватери.
Особено ярко приливното сгъстяване и разреждане се проявява на границите на плаващите ледове край брега или крайбрежен лед, а също и в тесни проливи с изрязани брегове, сложен релеф на дъното и с големи скорости на приливните течения.
В моретата от северното полукълбо ледена покривка се образува в Балтийско, Бяло, Азовско, Каспийско, Аралско море, както и в северозападните части на Черно море. Мощността на ледообразуването в моретата, характера и разпространението на ледената покривка, а също и неговата продължителност зависи от температурния и ветровия режим през зимата и запаса на топлина, натрупана във водата в течение на пролетните и летните месеци. Сроковете за появата на лед и замръзване, времето за разпадане и очистване от леда могат за един и същ пункт да се менят от година на година в значителни предели.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар