// Вие четете...

Мистика и манипулации

Истината за психологичната защита.

„В пазарлъка се продава и душата.“

Истината за психологичната защита.

В нашето прекрасно за живеене време разполагаме с повече познания за мистериите на Природата от когато и да било в човешката история. Много от онова, на което научната общност се присмиваше, сега трябва да бъде разглеждано наново в светлината на модерната метафизика. Ние знаем повече за човешката същност и нейните способности от когато и да било преди. Знаем, че човешкото тяло е биохимична, електромагнитна енергийна система със способност да влияе и да бъде повлиявана от много повече неща, отколкото някога сме си представяли.
Теоретичната идея за атома днес е научна реалност и ние разбираме все повече за структурата и потенциала на човешкия ум, отколкото някога сме си представяли. Научните области вървят ръка за ръка с алхимичното. Познаването в наши дни във всеки аспект от човешкия живот – физически и духовен – е достигнало до големи висини.
Мистични познания, магически учения и духовни прозрения се изучават отново и отново и се възприемат в светлината на модерната наука и тази информация е на разположение на широката публика така, както не било никога до сега.
На даден етап от нашето израстване и еволюция цялата информация ни помага да открием, че в живота и в нас самите има нещо повече от онова, което е осезаемо и видимо. Започваме да осъзнаваме, че самите ние сме проявления на енергията с всичките й присъщи възможности.
Науката откри, че когато материята се разпада на атоми и под атоми, атомите, които образуват клетките и молекулите на живота, съвсем не са плътни. Те се състоят от електрони и протони – неуловими енергийни трептения, които са в непрекъснато движение. Начинът, по който се събират като свързващи се вълни от енергия, образува безкрайното многообразие на живота и материята.
По същество, всичко е енергия и нищо не може да бъде унищожено, но енергията може да се променя, насочва и трансформира под въздействие на различни влияния. Ако не осъзнаваме това, нашата собствена същност, собствените ни енергийни системи могат да бъдат променени, насочвани и дори трансформирани по неуловим, но напълно реален начин.
Модерната наука често ни показва как ни се отразяват невидимите влияния. Звукът е вълна от енергия, която въздейства и влияе върху нашата енергийна същност и притежава способността да променя и засяга нашето здраве за добро или зло, често без изобщо да го разберем. Въпреки че не можем да видим звука, повечето от нас могат да разберат, че дадени звуци ни успокояват или вълнуват.
Признато е например, че силата на звука причинява голям брой физически и емоционални дисбаланси и болести. Мерната единица за сила на звука е децибелът, като един децибел е най-лекият звук, който можем да доловим и който може да се определи като нежен шепот.
Силата на звука в децибели се усилва в логаритмична прогресия. С други думи, 10 децибела са 10 пъти по-силни от един децибел, но 20 децибела са 10 пъти по-силни от 10-децибеловия обхват или 100 пъти по-силни от онзи първоначален шепот. В даден момент от деня повечето от нас са изложени на въздействието на множество звуци в обхват от 90 – 100 децибела. Последиците могат да бъдат доста точно определени, тоест резултатът е, че в нас и нашите енергийни системи се натрупва и се поражда значителен стрес.
Точно както всяка клетка в човешкото тяло е звуков резонатор, със способността си да откликва на силата на всякакъв звук, така и човешката същност може да откликва на всякакви неуловими влияния. Сред тях са електричеството, магнитните полета, ароматите, честотата на трептене на светлината, химикалите, енергията на мислите, дори на енергии, идващи от други реалности, които определяме като духовни.
Следователно, когато говорим за психологична защита, не се има в предвид странните форми, които приемат психичните явления, които толкова често биват интерпретирани погрешно от развлекателната индустрия. Има се предвид защитата и балансирането на всички енергии, които изграждат нашата човешка психика. Това включва защита на нашите физически, емоционални, мисловни и духовни енергии от външни и зловредни влияния.
Всеки ден върху нашето тяло, ум и дух действат неуловими влияния, за много от които дори не подозираме.
Авторите на реклами комбинират звук и образ, за да ни развълнуват емоционално, убеждавайки ни да закупим техните продукти. В магазините се използват аромати, за да манипулират умовете и емоциите ни, за да ни внушат, че в пазаруването няма нищо лошо. Това се набива най-вече около Коледа, когато много магазини използват „традиционния“ аромат на дафина – аромат, който отмива тревогите и съмненията, включително тревогата за финансите и прекаленото харчене на пари.
Политиците си служат с реторика и внимателно замислена образност, за да повлияят на гласуването ни. Всички ние сме подложени на натиск у дома, в училище и на работа. Ежедневно ни бомбардират звуци, светлини и дори електрически честоти, които са в дисонанс с тялото и ума, пораждащи стрес, който в крайна сметка може да се прояви в болест или извеждането ни от равновесие.
Много от тези влияния могат да влошат или дори да породят сериозни здравословни проблеми на физическо, емоционално, психично и духовно ниво. Ако продължаваме да сме слепи за това как ни влияят чужди сили, как се натрупва този стрес, не след дълго ще видим себе си, своята околна среда и живота си опустошени и извадени от равновесие.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар