// Вие четете...

Чувства и власт

Има ли и друга истина за човешките отношения?

„Щастието идва в дома, в който се чува смях.“

Има ли и друга истина за човешките отношения?

Трябва да се каже и друга една истина, че за да сме щастливи, трябва да общуваме с други щастливи хора от което следва, че колкото по-малко са щастливите хора около нас, толкова по-малък е и нашият шанс за щастие. Светът е пълен със самотни, объркани, гневни и нещастни хора, които не са в състояние дори да се докоснат до някой, който изглежда щастлив. Цялата социална енергия на тези хора се излива в оплаквания, обвинения и критики към околните, следователно не остава нищо за положителните емоции.
Да, след като има толкова нещастни хора на преден план идва въпроса за двете посоки, в които нещастието тласка хората. Първата група нещастни хора търси начин да се завърне в лоното на щастливите – процес, при който се търсят носещи удоволствие и удовлетворение между личностни връзки. Втората група нещастни хора са се отказали да търсят промяна в положението си и между личностни връзки, които да им носят удоволствие и удовлетворение. Но и тези хора, подобно на всички нас, продължават опитите да се чувстват по-добре. Ето защо често търсят и откриват заместители на удовлетворителните между личностни връзки в моментното удоволствие, като това постигат най-често посредством храна, алкохол, наркотици, груб и лишен от нежност и обич секс. И ако не успеем да изградим общество с повече щастливи хора, никога няма да сме в състояние да ограничим тези разрушителни и само унищожителни модели.
Част от нещастниците, за които стана въпрос, изобщо не са бедни и не принадлежат към малцинствена група. Не е задължително и да са пристрастени към наркотици, насилие и груб секс. Мнозина от тях са „отговорни“ хора, които добре се грижат за себе си и може да се мисли, че не причиняват зло на никого. Но поради модела на поведение, който са избрали, те не са в състояние да поддържат трайни удовлетворителни взаимоотношения с щастливи хора и в резултат на това са нещастни, но все пак, ако поддържат някакви взаимоотношения с щастливи хора, те бързо ги превръщат в нещастни, като причините за това вече са ни известни. Чувството за нещастие е най-често срещаното чувство в живота на съвременния човек.
Тъй като не схващаме разликата между търсенето на щастие и удовлетворение чрез и в между личностните връзки и търсенето на удоволствие извън и без обвързване с подобни взаимоотношения, не можем да разберем и защо е толкова трудно да се помогне на онези дълбоко нещастни и неудовлетворени хора, които живеят само за едното моментно удоволствие. Основно те полагат усилия за да получат удоволствия, но всъщност не забелязват, че нанасят вреда на околните с тези си взаимоотношения. Властта убива, но в същото време носи богатство, тоест то е средство за постигане на максимум удоволствия, но както е известно и богатите понякога плачат. Щастието не е в богатството и властта, то е в добрите взаимоотношения. Веднага следва да зададем въпроса, може ли човек сдобил се с огромна власт да е щастлив без семейство и приятели, тоест да е щастлив сам със себе си и с упражняването на властта над всички, над една цяла общност да е щастлив като „господ“, но щастлив ли е от своята божествена власт.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар