// Вие четете...

Поведенчески модели

Има ли в живота „справедливост“?

„Този, който е прав, той е цар, и този, който е цар, той е прав.“

Има ли в живота „справедливост“?

Ако светът бе устроен така, че всичко да е справедливо, нито едно живо същество нямаше да оцелее дори един ден. На птичките щеше да е забранено да кълват червеи, а самолюбието на всекиго трябваше да се задоволява.
Ние сме принудени от различни обстоятелства да търсим справедливост в живота и когато не я намерим сме склонни да изпадаме в тревога, гняв или състояние на безпокойство. Със същия резултат бихме могли да търсим извора на вечната младост или друг подобен мит. Справедливост няма, не е имало и няма да има. Просто светът не е устроен по този начин. Достатъчно е да се вгледате в природата, за да осъзнаете, че в света няма справедливост. Въпросът за справедливостта е митология. Светът и хората, които го населяват, допускат несправедливости всеки ден. Вие можете да изберете да бъдете щастлив или нещастен, но това няма нищо общо с липсата на справедливост с която се сблъсквате около себе си.
Това не е мрачно схващане за човечеството и света, а обективен преглед на това, какво представлява светът. Справедливостта е само понятие, което е почти неприложимо, особено по отношение на вашия собствен избор на самоосъществяване и щастие. Мнозинството от нас обикновено изискваме справедливостта да е неделима част от взаимоотношенията ни с другите. „Не е честно“, „Щом аз не мога и ти нямаш право“ и „Аз щях ли да постъпя така с тебе?“ Това са фразите, които често използуваме. Търсим справедливост и използваме отсъствието й като оправдание за това, че сме нещастни. Търсенето на справедливост не е невротичен модел на поведение, който се превръща в наше неудобство, когато се само наказваме с отрицателна емоция за това, че не откриваме доказателство за безуспешно търсената правда.
Нашата култура обещава справедливост. Политиците говорят за нея в предизборните си речи. „Искаме равенство и справедливост за всички.“ Въпреки това несправедливостта няма край, продължава ден след ден, дори век след век. В обществения и в личния живот, поколение след поколение се ширят бедност, корупция, епидемии, престъпления, проституция, наркотици, убийства и ще продължат да се ширят, ако се съди по историята на човечеството.
Несправедливостта е константна величина, но с безкрайната си новопридобита мъдрост вие можете да решите да се борите срещу тази неправда и да не й позволите да ви демобилизира в емоционално отношение.
Системата от закони обещава справедливост. „Хората искат справедливост“ и някои от тях дори полагат усилия, за да я намерят. Обикновено обаче не я намират. Онези, които държат парите, не биват признавани за виновни. Съдиите и полицаите често биват купувани от силните на деня. Президенти и вицепрезидент, премиери и вицепремиери биват оправдавани или въобще не биват разследвани за явни престъпления. Обикновено затворите се пълнят с бедни хора, които нямат почти никаква възможност да се преборят със системата. Това е несправедливо, но е факт. Някой забогатява, след като укрива истинските си доходи от данъчните власти, друг приватизира за милиони срещу един долар, трети взема комисиона, а четвърти получава бонуси по време на криза. Някои други са оправдани, а онези, които са изпълнявали нарежданията им, прекарват няколко месеца в затвор с облекчен режим или пък са амнистирани за добро поведение, докато бедните и членовете на малцинството гният в затворите, очаквайки своя процес, очаквайки своя шанс.
Посещението в което и да е местно съдилище или полицейски участък доказва, че за влиятелните хора съществуват други закони, макар властите енергично да отричат това. Къде е справедливостта? Никъде.
Вашето решение да се борите срещу несправедливостта може да е достойно за възхищение, но да изберете да се разстройвате от нея е равносилно на загуби, също както чувството за вина, както стремежа към одобрение или всеки друг вид само погубващ модел на поведение, свързан със самоконтрола и управлението на собствения ни живот.

Коментари

Един коментар към “Има ли в живота „справедливост“?”

  1. Всичко което е хуманно е справедливо.Но в живота има нехуманни неща. Справедливост не е имало и не може да има.Съвременния господ е интересът-ПАРИТЕ

    Posted by кольо желев | 24.11.2018, 21:40

Публикувай коментар