// Вие четете...

Местни признаци

Имат ли научна основа местните признаци за предсказване на времето?

По наблюденията от една точка на земята, без информация за времето на други места, може да се съди за развитието на атмосферните процеси и свързаните с тях изменения за неговото състояние по различни признаци. Първият и най-надежден от тях е състоянието на небето и преди всичко облачността. Именно с облаците са свързани падането на валежи, както и изменението на температурата и влажността на въздуха, видимостта, усилването или отслабването на вятъра и много други. За скорошни промени на времето може да ни подскаже изменението на направлението и скоростта на вятъра, защото именно с вятъра се пренасят въздушни маси, носещи със себе си промени към по-топло, студено, сухо, влажно, устойчиво или неустойчиво време. Вятърът е този, които ни носи някои видове мъгли, облачност, континентална пепел, а в някои райони и пясък. Ако наблюдателят разполага с прибори за измерване на атмосферното налягане (барометър – анероид или барограф) може да съди за характера на изменението на налягането, за така наречената барична тенденция, то тези данни ще му помогнат по-добре да разбере протичащите в атмосферата процеси. Съпоставяйки тези данни с характера на изменение на облачността, той ще е в състояние уверено да съди за предстоящото състояние на времето за няколко часа напред.
Освен това, наблюдателния човек ще забележи и такива детайли в промяната на поведението на някои животни, насекоми, цветове и листа на растения, състоянието на водата във водоемите, появяване на характерен мирис, оцветяване на зората, цвета на небето, как изглежда през деня слънцето, а през нощта звездите и луната. Всички тези подробности свидетелстват за протичащите в атмосферата процеси, и по такъв начин, и по тях може да се съди за това, какво се случва в атмосферата, а следователно, и за това, какви изменения могат да се очакват за състоянието на времето. Следва да се помни, че подобни заключения са само приблизителни и по никакъв начин не могат да бъдат категорични. Към всичко за успешно използване на местните признаци за предсказване на времето, желателно е да се притежава някаква метеорологична подготовка, да се познават, както и обективно да се оценяват всички признаци. Не трябва желаното да се представя за очаквано, щото точно това понякога се случва с хора, които са се увлекли в предсказване на времето.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар