// Вие четете...

Истината е в избора

Имали хаос понякога в базата данни?

Преди да кажем, какво е всъщност сънят, нека да споменем, че сънят е нещо, което е извън контрола на нашето съзнание. Ние не сме в състояние на контролираме този вътрешен процес, но явно сънуването е отражение на външната действителност, отражение на събития, чийто елементи са сглобени от нашето под съзнание по някакви негови вътрешни правила. Сънищата явно са мястото, където съзнанието и подсъзнанието се пресичат, където образите от всекидневието се сблъскват или допълват със скритата мъдрост на под съзнанието.
Защо мъдрост, ами защото под съзнанието всъщност върши именно онова, което вършат хора, които ние наричаме мъдреци, защото те успяват да намерят, също, като под съзнанието най-правилните решения, когато ние сме в затруднено положение и не сме в състояние да намерим решение на проблема. Много откриватели и изобретатели най-напред са видели в своите сънища решението на проблема и след това са го разработили съзнателно.
Има достатъчно доказателства, че сънищата не са просто без мислен сбор на различни елементи от различни събития, произволни образи, които нямат връзка с действителността. Те са подредени по правила, които ние не можем да разберем, но в същото време ни подсказват решения, които често изглеждат нелогични, често ги смятаме за някаква глупост, която няма отношение към нас. На практика е точно обратното сънят не е фантазия, сънят е логичен сбор от факти и събития намиращи се в нашата база данни, тоест в нашето под съзнание.
Какво ни подтиква да сънуваме, ами нашето съзнателно мислене, вече казахме, че съзнанието е взаимно свързано с под съзнанието, тоест съществува взаимно обратна връзка, затова и сънят ни се появява в нашето съзнание. Ние съзнателно можем да отхвърлим или да приемем подаденото ни послание, друг е въпроса дали можем да го разберем. Ако сме в състояние съзнателно да свържем подадения образ или събитие с настоящите външни фактори и събития, това означава, че сме в състояние да разберем подаденото ни послание.
Сънищата показват нашите грешки, вътрешната ни дисхармонията или нашият емоционален срив. Те придават по-дълбок смисъл на нашия живот, съдържат прозрения, дават светлина в тунела, показват ни как да следваме нашата съдба и накрая, как да реализираме скрития в нас житейски потенциал.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар