// Вие четете...

Мистика и манипулации

Източници на психични смущения.

E27„Истинската сила е умението да удържиш гнева си.“

Източници на психични смущения.

Психичните смущения обикновено идват от източници, различни от атака или натрапване. Психичните смущения могат да бъдат вторичен продукт от физическо заболяване и често възникват в моменти на психична промяна като пубертета или менопаузата.
Този вид смущения могат да възникнат като естествен резултат от засилената чувствителност в хода на психичното развитие, а понякога са резултат от неправилни насоки и методи за развитие. Могат да бъдат причинени от нечовешка намеса, да са проявление на духовен феномен някъде около нас. И накрая, психичните смущения могат да се дължат на злоумишлени човешки постъпки, повечето от които попадат в категорията на манипулативните мисловни форми и всъщност не са истински психоатаки.
Ако в живота ни се проявят психични смущения, пръв приоритет винаги е себе изследването. Какво в нас или в нашите занимания ни прави податливи на това състояние? След това можем да мислим върху качеството, което компенсира даденото състояние или слабостта. Например, ако сме изпълнени с гняв, фокусираме се върху смеха и хумора. Той разтваря гнева, независимо от неговия източник. Можем да се издигнем над страха и нервността като контролираме въображението си. Можем да се научим да се издигаме над смущенията като медитираме върху съчувствието и спокойствието.
Понякога просто трябва да приемем възникналите състояния. Осъзнаването, че всички ситуации – добри, лоши и неутрални – ни предоставят възможност да се поучим, е ключът в дадения случай. Какво можем да научим от дадени смущения за личното ни духовно развитие? Когато проумеем възможните духовни уроци, ние елиминираме самосъжалението и негодуванието срещу нашето състояние, срещу съдбата си. Ние разрушаваме кармични връзки като работим върху причините, вместо върху следствията. Започвайки отвътре и след това насочвайки се навън, ние разширяваме обсега на своите възможности.
Ако се опитаме да открием към какво се стремим в настоящото си превъплъщение и ако преследваме истинското си предназначение с решимост, ще имаме много малко причини за безпокойства – физически или психични.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар