// Вие четете...

Въпроси за времето

Измерване на атмосферното налягане

Как и в какви единици се измерва атмосферното налягане?

Стандартен прибор с които се измерва атмосферното налягане е живачния барометър. Той представлява стъклена тръбичка затворена в единия край и е напълнена с живак. Откритият отвор е съединен със съд частично запълнен с живак. Когато налягането се повишава, живачния стълб в тръбичката расте и обратно. Височината на живачния стълб на средно морско ниво ще е 760 мм. Колебанията на тази височина също могат да се измерват в милиметри. Официална единица за измерване на атмосферното налягане е паскал (Па). 100 Па представляват 1 хекто паскал (хПа) или 1 мили бар (мбар). 1 хПа съответства на ¾ живачен стълб. На практика се използват всички посочени по-горе измерителни единици: Па, хПа, мбар, мм жв. ст. В метеорологията дълго време най-употребяваната измерителна единица е била мбар, но сега се използва хПа; бордовите авиационни прибори се тарират в мм жв. ст. Там, където относително големите живачни барометри са неудобни се използват барометри – анероиди. Основната част на анероида се явява еластична метална мембрана. Деформацията на мембраната предизвикана от изменението на налягането се предава, чрез лостова система и се показва на скала, която е градуирана по еталон на живачен барометър – в съответните единици за атмосферното налягане. Точността на измерване на барометър – анероид е по-малка от живачния, но за ред практически цели тя е напълно достатъчна.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар