// Вие четете...

Морал и Православие

Измамата!

„Всичко е поправимо, освен злото.“

Измама или злоупотреба с доверие?

Каква би могла да бъде защитата на общността от влиянието на привлекателните личности, за да се предпази от злоупотреба с доверие? Ако разгледаме отново взаимоотношенията между хората ще ни стане ясно, че привлекателността на някого е в начина на представяне на собствения си модел на поведение. Неговият модел на поведение трябва да съответства на поведението на високо морален човек, който най-малкото ще има поне обещание за прилагане на висок морал при разпределението на общото благо. Изграждането на такъв образ не е лесна работа, трябва човекът да притежава сериозни познания за поведението на събратята си, да познава какви са техните желания и мечти.
За да има за цялата общност еднакви критерии за оценка за моралност трябва най-напред да се създадат нормите, а нормите непременно трябва да обхващат критериите за справедливост. За пример на такива критерии само ще споменем за десетте божи заповеди, които определят за общността определени норми на поведение.
Както вече казахме, всяка общност създава собствени правила за моралност и всеки който си позволи да ги нарушава сам си пише присъдата, а всеки който демонстрира тяхното спазване ще печели привърженици и почитатели, тоест ще се превърне в притегателна личност.
Моралните норми не са нещо закостеняло и не изменящо се, те се изменят непрекъснато, като приоритетите постепенно се изместват от едни към други ценности в живота, изменят се критериите за успех и на тази база за успешни вече се считат модели, които носят средства за постигане на удоволствия.
Интересното е, че като приоритет за нашето съвремие се превърна именно стремежът към придобиване на средства за постигане на повече удоволствия. Защо е така ли, защо нашето съвремие е без нравствено и с нисък морал, ами нека да видим от къде ни идва. Вместо отговор ще предложа цитат с надеждата, че ще се сетите от къде и на кого е?
И така, „Ние ще хвърлим всичкото злато на САЩ, цялата сила на САЩ за измамване и оглупяване на хората от социалистическия свят. Не забелязано ще подменим човешките ценности с фалшиви. Как? Ще намерим единомишленици в тези страни и Русия. Ще разгърнем грандиозна по мащаби разложителна работа, ще изтръгнем социалната същност на литературата, ще насърчаваме автори, които втълпяват в човека култ към секса, насилието, садизма, предателството, тоест безнравствеността. Нужни са писания, осмиващи естествеността и почтеността, като архаични отживелици. Простащината, наглостта, лъжата и измамата, пиянството и наркоманията, животинския страх сред хората, безсрамието, доносничеството и още много пороци заложени в човека трябва да се раздвижат. Така ще разклащаме поколение след поколение, ще предизвикваме ерозия и развращаване на младежта. Ще създадем човек с консумативна психика на елементарен потребител. Всичко това ще извършим под девиза: Защита правата на човека и гражданските му свободи.”
Измамата е огромна, а „привлекателни личности” има предостатъчно.
Каква всъщност е задачата? Измамата и оглупяването на хората, при това е без значение общността. Както се казва във всяко стадо има и поне една мърша и ако нещо не става с пари става с много пари. За много пари мършата е готова да предаде „събратята” си, но предателството не се толерира никъде, в нито една общност, не е никак престижно да си предател.
Как да се превърне мършата в привлекателна личност, ами като се подменят незабелязано човешките ценности с фалшиви. Интересно, с какви други ще бъдат заменени човешките ценности? Всеки може сам да си отговори, даже не е нужно да ходи твърде далеч, достатъчно е да се огледа и ще види вече изградения модел на поведение. Модели, които ни предлагат вече са самата действителност, а що се отнася до привлекателните личности, именно те продължават да изграждат модела на измамата.
Разложението сред човешката общност е в пълна сила, отдавна не са ценност човещината, взаимопомощта и много други добродетели, който също са заложени в човешката същност, но те не се толерират, даже както вече стана ясно, те трябва да се считат за отживелица. Стига се дотам, че за привлекателни личности се считат хора, които са използвали доверието на общността, използвали са всички методи и способи за промяната на моралните и нравствени ценности за човешката общност.
В какво се състои привлекателността на личността, която на практика не е морална, няма нужните човешки качества за да е такава, но в същото време по-голямата част от общността се доверява и най-лошото, дава властта в ръцете именно на такива хора. За какво им е властта на привлекателните личности, та нали ако те бяха морални и нравствени хора, членовете на дадената общност щяха да вървят след тях без да задават въпроси. Например, защо той се ползва от определени обществени блага, а за по-голямата част от общността естествено няма да има. Изменението на моралните норми и нравствеността на общността се превръща в първостепенна задача за управляващите. Само по този начин те ще успеят да променят общественото мнение за себе си, моралността на управляващите, а това означава власт и право за разпределение.
Как обаче тези личности печелят доверие? Оказва се, че най-лесния начин да спечелиш доверие е да имаш намерения за действия в името на общото благо, тоест да имаш добри морални намерения, намерения, които да отговарят на моралните норми на общността. Както се казва „надеждата крепи човека”, надявайки се за по-добро бъдеще, ние гласуваме доверие, но както знаем нашето настояще е заложено в нашето минало, тоест няма никаква гаранция, че бъдещите морални намерения въобще ще се случат. Разочарованията ни в харизматичните, привлекателните личности не са нито едно, нито са две, ние живеем в постоянни разочарования.
Защо нечий модел на поведение е привлекателен и какво той носи на притежателя му? Вече беше казано, че определен модел на поведение ще е привлекателен само, ако той съвпада с нашия или поне изглежда като нашия, освен това, ако съвпада с общоприетия морален модел от общността. До тук стана ясно, че моралните норми могат да бъдат променяни и те да стават валидни за по-голямата част от общността, тоест променяйки модела, преуспелия човек се превръща в привлекателна личност. Получавайки доверие, привлекателната личност получава власт, която превръща в могъща сила. Всички знаем, че силните на деня притежават огромна власт и най-вече правото да разпределя „баницата”, тоест общото благо.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар