// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Избираш, ако знаеш.

„Който иска да направи зло, винаги ще намери повод.“

Избираш, ако знаеш.

Какво трябва да знаем за злото, за да изберем доброто? Според християнството дяволът или сатаната са олицетворение на злото, но пък вярата в него се е превърнала в основна религия за други общества. Лошото е, че в последните години у нас се рекламират вярванията на други религиозни общности, чийто ценностна система е образно казано противоположна на християнството. Ако вземем за пример Сатанизма ще видим, че тази ерес атакува основно морално нравствените ценности на човека, тоест той поощрява консуматорските настройки на модела му на поведение.
Според официалната сатанинска литература тези общества се основават на неизменното присъствие на Великия архитект на Вселената и на първостепенното значение на човека като върховен смисъл на битието. Според сатанистите това означава, че не Бог, а дявола има първостепенно значение. На практика това означава, че се търси пътя към божественото, но без Бога. Това може да бъде постигнато само като се сключи сделка със Сатаната, тоест с Дявола, който ти дава всичко земно, но ти взема душата.
В православното християнство според Символа на вярата думата невидимо трябва да се разбира невидимият свят, или духовният свят към който принадлежат ангелите. Ангелите са безплътни духове, надарени с ум, воля и могъщество. Думата „ангел” означава вестител. Наричат ги така, защото Бог ги изпраща да възвестяват неговата воля на хората.
Всички ангели са сътворени от Бога добри. Някои от тях, като същества със свободна воля, самоволно злоупотребили с нея, станали зли, защото нарушили дълга на пълното подчинение към Бога и по този начин отпаднали от Него, станали негови противници и изпаднали в самолюбие, гордост и злоба. Техния грях на възгордяване станал причина те да бъдат прогонени от царството небесно. Според думите на апостол Иуда, това са „ангели, които не опазиха своето началство, а напуснаха жилището си”.
Дявол означава клеветник, съблазнител, прелъстител. Злите ангели се наричат дяволи, защото всячески се стараят да вредят на човеците със своята хитрост и като ги прелъстяват, им внушават лъжливи мисли и зли желания. Затова Исус Христос казва на юдеите, които не вярват в Него като на Син Божии „Ваш баща е дяволът; и вие искате да изпълнявате похотите на баща си. Той си беше открай човекоубиец и не устоя в истината, понеже в него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата”. Но макар че дяволът винаги упорито се стреми да вреди на човека, той не може да го принуди да съгрешава. Ето защо всеки грях е доброволен акт на нашата свободна воля.
Свещеното Писание определя като най-голям изкусител сатаната, името му означава враг, противник на Бога. Грехопадението на злите духове било толкова дълбоко, че те вече никога не могат да се разкаят за злото и гордостта си. Понеже за тях няма покаяние, те никога не могат да получат Божията благодат. Християните знаят, че Дяволът има много имена и че дали ще го наричат Луцифер или Сатана, той си е ангел, който се е възгордял и не се е подчинил на Бога, за което е бил низвергнат.
За сатанистите Дявола не е просто някакъв литературен образ, а истинска реалност. Според тях Луцифер е Бог, и той е равен на християнския Бог. При висшите сили не може да има светлина без сянка, красота без грознота, бяло без черно и т.н. така се достига до приемането на доктрината на сатанизма, което е истинската и чиста философска религия, да се вярва в Луцифер, който е равен на Бог.
А сега нека да видим какво трябва да знаем, за да изберем нашия модел на поведение, в какво да вярваме и в какво да не вярваме? Правото ни на свободен избор не означава, че трябва да изберем такъв модел на поведение, който умишлено ни се пробутва за да увреди ценностната ни система, да увреди нашия морал. Ето и цитата, който говори сам за себе си. „Ние ще хвърлим всичкото злато на САЩ, цялата сила на САЩ за измамване и оглупяване на хората от социалистическия свят. Незабелязано ще подменим човешките ценности с фалшиви. Как? Ще намерим единомишленици в тези страни и Русия. Ще разгърнем грандиозна по мащаби разложителна работа, ще изтръгнем социалната същност на литературата, ще насърчаваме автори, които втълпяват в човека култ към секса, насилието, садизма, предателството – тоест безнравствеността. Нужни са писания, осмиващи естествеността и почтеността като архаични отживелици. Простащината, наглостта, лъжата и измамата, пиянството и наркоманията, животинския страх сред хората, безсрамието, доносничеството и още много пороци заложени в човека трябва да се раздвижат. Така ще разклащаме поколение след поколение, ще предизвикаме ерозия и развращаване на младежта. Ще създадем човек с консумативна психика на елементарен потребител. Всичко това ще извършим под девиза: ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ.”

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар