// Вие четете...

Морал и Православие

Избавление и спасение.

„Сред врагове, духом не падай.“

Избавление и спасение.

Кръстната смърт на Исус Христос ни избави от греха, проклятието и смъртта, за да можем по-лесно да вярваме в тази тайна. Словото Божие ни доближава до нейното разбиране, доколкото това е достъпно за нас чрез съпоставянето на Христос и Адам. Адам по естество е родоначалникът на цялото човечество, което е едно с него по своя естествен произход от него. Исус Христос, в Когото са съединени Божествената и човешката природа, благодатно станал новият, всемогъщ родоначалник на хората които Той съединява със Себе си посредством вярата. Затова, чрез Адам ние сме паднали под властта на греха, проклятието и смъртта. Неговите доброволни страдания и кръстна смърт, имайки безкрайна цена и достойнство като смърт на безгрешен и Богочовек са за нас: – първо, съвършено удовлетворение на Божието правосъдие, което за греха ни е осъдило на смърт; – и второ, безмерна заслуга, която без да накърни правосъдието, предоставя на Христос правото да дава на нас, грешните прошка на греховете и благодат за победа над греха и смъртта.
На светиите „Бог пожела да покаже, какво богатство на слава има за езичниците в тази тайна, че именно упованието на славата е във вас”. „Ако с престъплението на един човек смъртта царува чрез него единия, много повече ония, които приемат изобилно благодатта и дара на оправданието, ще царуват в живота чрез Единия Исус Христос”. „Сега няма никакво осъждане за ония, които са в Исус Христос и живеят не по плът, а по дух, защото законът на духа, който дава живот в Христа Исуса, ме освободи от закона на греха и на смъртта. Онова, което законът не можеше да извърши, понеже беше безсилен, поради плътта, Бог извърши, като изпрати Своя Син в плът, подобна на плътта на греха, да се пренесе в жертва в грях, и Той осъди греха в плътта, та оправданието, изисквано от закона, да се изпълни в нас, които живеем не по плът, а по дух.”
Исус Христос е принесъл Себе си в жертва напълно за всички хора и за всички придобил благодат и спасение. Но от това се ползват само тези от нас, които от своя страна доброволно приемат участие в страданията Му, „като се уподобяват на Него в смъртта Му”.
Ние участваме в страданията и смъртта Му чрез живата сърдечна вяра, чрез тайнствата в които е скрита и запечатана силата на спасителните Му страдания и смърт, и накрая чрез разпъването на нашата плът с нейните страсти и похоти.
„Чрез закона умрях за закона, та да живея за Бога. Разпнах се с Христа, и вече не аз живея, а Христос живее в мене. А дето живея сега в плът, живея с вярата в Сина Божи, Който ме възлюби и предаде Себе си за мене”.
„Или не знаете, че всички ние, които се кръстихме в Христа Исуса, в Неговата смърт се кръстихме”. „Колчем ядете тоя хляб, и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той”. „Оня пък, които са Христови, разпнали са плътта си със страстите и похотите”.
Чрез въздържание от страсти и похоти и противоположни на тях действия можем да разпнем плътта си. Например, когато гневът ни кара да злословим врага си и да му правим зло, ние въпреки това се противим на това желание и като си спомняме как Исус Христос на кръста се молел за враговете Си, и ние се молим за нашите, и по този начин разпъваме страстта на гнева.

Коментари

Един коментар към “Избавление и спасение.”

Публикувай коментар