// Вие четете...

Атмосфера

Значение на метеорологията за обществения живот.

„Което за един е лекарство, за друг е отрова.“

Значение на метеорологията за обществения живот и отбраната на страната.

Метеорологичните и хидрологичните условия оказват огромно влияние на много страни от човешката дейност. Всеобщо внимание привличат такива стихийни бедствия, като суша, наводнение, лавина. Понякога те поразяват обществения живот на цели страни и области и не рядко са съпроводени с многобройни човешки жертви. Не са толкова големи загубите и щетите, които носят такива явления, като суграшицата, измръзванията, мъглите, виелиците, снегонавяванията, силните дъждове, прашните бури.
Информацията за текущото и бъдещото състояние на атмосферата, реките, езерата и моретата, събирана и обработвана от хидрометеорологичните служби широко се използва в различните отрасли на обществения живот и в частност от отбраната на страната.
Авиация.
На първо място по количеството използвана метеорологична информация и по нивото на изискванията към нея заема авиацията. Ниската облачност, бурите, мъглите, поривистия вятър, силните валежи, виелиците, прашните бури сериозно затрудняват или даже напълно изключват излитането и кацането на самолетите и въртолетите. По отношения на увеличаване на далечината и скоростта на полета, както и по размера и масата на самолетите метеорологичното осигуряване на авиацията се усложнява. Необходими са сведения за вятъра, обледеняването и облачността по маршрута на полета. Развитието на техническите средства по воденето на самолетите и усъвършенстването на оборудването на летищата постепенно отслабват зависимостта на авиацията от времето в смисъл излитане, полет и кацане. Но рязко пък нарастват изискванията към достоверността и точността на наблюденията, както и към прогнозите на такива величини, като височина на облаците и далечина на видимост с цел на осигуряване на пълна безопасност и икономична ефективност на полетите. Климатичните данни за преобладаващите направления на вятъра, честотата на появата на мъгла, състояние на земната повърхност се използват при проектиране и използване на летищата. Осигуряването на гражданската авиация се осъществява от авиационни метеорологични станции, намиращи се на всяко летище.
Корабоплаване.
Важна задача за хидрометеорологичните служби е осигуряване на безопасността на плаването на корабите с различно предназначение, броя на които рязко се увеличи през последните години. Флотът се нуждае от сведения за морските течения, вятъра, вероятността за среща с ледени блокове, вълнение на морето и температурата на водата, а главното е прогноза за времето и щормовите предупреждения.
Транспорт на сушата.
Състоянието на пътя, условия на видимост, поледица оказват влияние на другите видове транспорт, в частност на автомобилния. Сведенията за метеорологичния и хидрологичния режим са необходими и широко се използват при проектиране и използване на най-различни съоръжения, като летища, сгради, пътища и железопътни линии, газопроводи, електропроводи, пристанища, електростанции, водохранилища и много други. Не отчитането на хидрометеорологичните данни води или до оскъпяване на строителството или пък до бъдещи аварии, и обратно по-пълният отчет на тези данни ще позволи значително да се намалят разходите за строителство.
Селско стопанство.
На първо място по зависимост от времето и климата трябва да се постави селското стопанство. На продуктивността на полето голямо влияние оказва влажността в почвата и въздуха, количеството валежи, светлината и топлината.
За селското стопанство от особена важност са дългосрочните прогнози за времето – десет дневен, месец, сезон и даже по-дълъг срок.
Опазване на околната среда.
В последните години в изключително остър проблем се превърна въздействието на човечеството върху околната среда, в частност замърсяването на атмосферата и хидросферата от промишленото производство. Замърсяването на атмосферата, особено силно в големите градове, оказва съществено отрицателно влияние, както на здравето на населението, така и на растенията, и животните.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар