// Вие четете...

Морал и Православие

Знание и вяра.

„Живота на болшинството показва какво е обществото.“

Знание и вяра.

„Истински православен християнин е този, който правилно мисли, правилно действа, правилно вярва и правилно слави Господа Бога.”
На всеки християнин в православната християнска вяра се дава наставление за благоугождение на Бога и за спасение на душата. Това наставление означава устно огласяване, а според употребата от апостолските времена с него се обозначава първоначалното учение за православната християнска вяра. За благоугождение на Бога и спасение на душата първо е необходимо познание за истинния Бог и правилна вяра в Него и второ – според вярата и извършване на добри дела.
На първо място е вярата, защото както свидетелства Словото Божие „без вяра не е възможно да се угоди на Бога”. Вярата и живота са неразделно свързани, защото според Словото Божие, „вярата без добри дела е мъртва”. Според свети апостол Павел „вярата е живата представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що се не вижда”, тоест увереност в невидимото, като във видимо, в желаното и очакваното, като в настоящето.
Разликата между знанието и вярата е, че знанието има за предмет видимото и постижимото, а вярата – невидимото и дори непостижимото. Знанието се основава на опита или на изследването на предмета, а вярата – на доверието към свидетелството на истината. Знанието принадлежи най-вече на ума, макар че може да действа и на сърцето, а вярата принадлежи предимно на сърцето, макар и да произлиза от мислите.
В учението за благочестие се изисква не само знание, но и вяра. Основния предмет на това учение е невидимият и непостижимия Бог и запазената в тайна Божия Премъдрост. Поради тази причина много части на това учение не могат да бъдат обхванати от знанието на разума, но могат да бъдат възприети чрез вярата. ”Вярата е око, което озарява всяка съвест, тя дава на човека знание” – казва св. Кирил Йерусалимски. И още пророкът казва „Ако не вярвате, то е защото не сте удостоени”.
Свети Кирил обяснява необходимостта от вяра по следния начин: „Не само ние, които носим Христовото име, почитаме вярата като велико нещо, но и всичко, което се извършва в света, дори и от хора чужди на Църквата, се извършва с вяра. На вярата се крепи земеделието, защото който не вярва, че ще събере израсналия плод, той няма да положи и труд. Вярата води мореплавателите, когато те поверявайки съдбата си на малко парче дърво, предпочитат непостоянното течение на вълните пред най-твърдата стихия – земята, предават се на неизвестни надежди и имат в себе си само вяра, която за тях е по-надеждна от всяка котва”.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар