// Вие четете...

Мъдрости от миналото

За някой е много, а за друг е малко!

Двама мъдреци, които чакали и се готвели за просветление, стигнали до едно дърво и решили да призоват Бог и да го питат кога ще се просветлят…
И се появил Бог и първият мъдрец рекъл:
– Моля те, кажи ми кога ще постигна просветление?
А Бог отвърнал:
– Колкото са листата на това дърво – след толкова години ще го постигнеш….
И първият мъдрец скочил отчаяно, започнал да си скубе косите, да плаче и да вика:
– След толкова много, след толкова много…
Тогава вторият мъдрец попитал Бог за себе си и Бог му отвърнал:
– Колкото са листата на това дърво, след толкова години ще получиш просветление.
И вторият мъдрец скочил усмихнат и започнал да обикаля около дървото и да крещи радостно:
– Само след толкова, само след толкова…

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар