// Вие четете...

Вярвания и заблуди

За еволюцията на биосферата на Земята.

„Човече! Въздигни взора свой от земята към небето, – колко достоен за удивление се явява порядъка там!“ (К. Прутков).

Каква е биосферата. Границите, структурата и функциите му. Биосфера:  граници на биосферата. Състав и граници на биосферата. Горната граница на  биосферата

За „произхода“ на Вселената. Вселената е вечна и безкрайна. Разглеждайки глобалните проблеми, с които сега се сблъсква човечеството, се налага да се обръщаме към историята на неговото развитие, а това, на свой ред, неизбежно поставя въпроса за произхода на самия човек.

Кои сме ние? Деца на случая, който е възникнал в природата? Или ние сме създадени от висш разум – Бог? Какъв е смисъла (целта) на живота на всеки човек и човечеството като цяло и има ли го въобще? Ако има такива цели, то в какво се заключават те? И ако има такива цели, то как ние всички и всеки поотделно трябва да живеем, за да се достигнат поставените пред всеки и пред всички цели?

От отговорите на тези фундаментални въпроси зависят отговорите на жизнено важни въпроси в нашия днешен живот. Какво и как да учим нашите деца? За какво е нужна наука, учение? Има ли Бог или го няма? Какво трябва да е здравето на човека, в какво се заключава то и как да се съхрани? Кое за човека е добро и кое е лошо? Какво трябва да е народното стопанство на цялата планета? Какви продукти и стоки то трябва да произвежда? Колко още трябва да произвежда? Каква трябва да е числеността на планетата? И още множество въпроси, без отговора на които е невъзможно да се измени нашия живот към по-добро в съвременния свят.

В най-общ вид всичко това може да се сведе до насъщна необходимост за намиране отговори на 3 въпроса:

1. Там ли отива човечеството?

2. Къде трябва да отива?

3. Как трябва да върви, накъдето трябва?

Невъзможно е да се отговори на тези въпроси без разглеждане на глобалния еволюционен процес на биосферата на планетата Земя. Ето с това ще се занимаваме в следващите публикации. Ние няма да разглеждаме подробно предлаганите от учените варианти за появата и развитие на Вселената. Ще отбележим само, че даже в научния свят няма единна гледна точка и не всички са съгласни с теорията за „Големия взрив“, който уж бил създал Вселената. По принцип, всички варианти се свеждат до два:

1. Божествен произход на Вселената. (Какво е било до този акт на творения, никой незнайно защо (?) въпроси не задава).

2. Самопроизволен произход в резултат на само развитие на първоначална форма на материята.

Ние в КОБ се придържаме към трета гледна точка. Вселената е вечна и безкрайна (неограничена в пространството). Бог съществува и Той управлява всички процеси във вечната и безкрайна Вселена. Неживата материя има вечен код (т.е. ядрено – атомните структури на всички агрегатни състояния на неживата материя имат абсолютна устойчивост). Живата материя е историческа категория. Живота може да възниква и изчезва.

Що се отнася до „Големия взрив“, то той напълно възможно е могъл да се случи, но не в мащабите на вечна и безкрайна Вселена, а само в един от фрагментите (частите) на необятната Вселена. И такива „Големи взривове“ във Вселената за безкрайното време на нейното съществуване са били голямо множество и ще се случват и занапред, защото всички процеси във Вселената носят колебателен характер. Характерът и параметрите на тези колебания са най-разнообразни. Ние сме свикнали да възприемаме, изучаваме и отчитаме колебанията, които са ни достъпни. Тези „високочестотни“ колебания (ритми) с периоди от много малки стотни на секундата до няколко секунди, и „ниско честотни“ (в нашето разбиране) колебания (ритми) с периоди от няколко десетки секунди и няколко минути до дни, месеци, години и даже десетки и стотици години.

Но във Вселената се случват ритми (колебания), периодите на които могат да продължават милиони и милиарди години. Тях може да наречем „свръх ниско честотни“ процеси. Към тях могат да се отнесат „избухването“ на свръх нови звезди, появяването и изчезването на галактиките. Към такива „ритми“ на Космоса може да се отнесе и „Големия взрив“ – Биг Бенг теори.

Теорията за „Големия Взрив“ (Big Bang Theory) съществува вече повече от сто години и към нея са се придържали и досега се придържат болшинството от учените… Но не всички. И тези, които отхвърлят тази теория, напоследък стават все повече. Има и много аргументи и публикации на тази тема. Така в „Независимая газета“ от 26 юли 2006 година е публикувана статия на двама руски учени, доктори на техническите науки, професори, заслужени дейци на науката и техниката Виталий Василевич Бушуев (директор на института по енергийните проблеми) и Игор Петрович Копъйлов (професор в Московския енергиен институт), която се казва „Волтова дъга между света и анти света“ с подзаглавие „В концепцията на електромагнитната Вселена няма място за Голям Взрив“. Такова подзаглавие говори само за себе си. Желаещите могат да намерят тази статия на сайта на „НГ“, а в контекста на разглеждания въпрос може да се каже, че авторите твърдят: „1. Вселената съществува вечно. 2. Между всички обекти във Вселената протича обмен на енергия в целия диапазон честоти – от ултра ниски до свръх високи. 3. Всички събития имат цикличност (галактиките се раждат от черни дупки, а след това отново колабират в черни дупки) и се подчиняват на закона за запазването (енергия, заряд, маса)“. Такова виждане на руските учени за процесите, протичащи във Вселената, практически напълно съвпада с теоретичните положения в КОБ.

Съгласно концепцията за Големия взрив, галактиките заедно с всички звезди и планети са произлезли от така наречената „точка на сингулярност“. Авторите на приведената по-горе статия си задават въпроса, на който теорията за Големия не намира отговор: „Откъде се е взела тази сингулярност, съдържаща всичката маса на Вселената?“ И, накрая, авторите достигат до извода, че наблюдаваното развитие на Вселената „не изключва божествения произход на Вселената“.

Този кратък анализ бе нужен, за да пристъпим към разглеждането на въпроса за произхода на човека, който е невъзможно да се разглежда без разбиране на процеса на еволюция на биосферата на планетата Земя. Та нали нашата планета не е станала веднага такава, каквато е сега. На нея първо не е имало никакъв живот. Но веднага щом на нея се е зародил живот и започнали да се развиват живите форми на материята, ето от този момент започнала да се формира биосферата. Започнала „еволюцията на биосферата“, започнал глобалния еволюционен процес (ГЕП). Еволюция (лат. evolutio – „развъртане“):

– процес на изменения, развития;

– постепенно развитие на живата природа с натрупване на изменения и предаване на изменените признаци по наследство;

– различен род движения, свързани с преместването, престрояването на определени единици (например престрояването на войски, кораби от един боен ред в друг).

Всичко това е от речника на чуждите думи.

Подробно, детайлно описание на процеса на еволюция не влиза в целта на нашите публикации. За това има много специална литература, тук разглеждаме основните положения.

Отначало се появил растителния свят и започнало неговото развитие.

Растителният свят осигурил появата на животинския свят и го снабдил с растителна храна. След това започнало развитието на животинския свят. Животните не са се намесвали в растителния свят. Те не са могли да го изменят. Те живеели в хармония с природата. Животните не изяждали повече, отколкото могат да изядат. Всички били свързани по между си в хранителни вериги.

С появата на човека се започнал глобалния исторически процес – ГИП. Отначало човекът също живеел в хармония с природата, затова ситуацията не се изменяла. Но щом човек създал оръдията на труда, той сам, по своя воля започнал да се меси в природата. Той създал техно сферата. И техно сферата станала среда на неговото обитание. Съвременният човек вече не може да живее без комфортни условия, които има в съвременните градове: отопление, канализация, електричество, транспорт и т.н. В тези публикации ние ще разгледаме гореказаното достатъчно подробно. Сега читателят трябва да „улови“ главното: защо е необходимо да разглеждаме всичко това?

Работата е там, че техно сферата, създадена по произвола на човека, започнала да въздейства върху биосферата, при което й въздействала така, че започнала да я разрушава. И ако нататък все така безумно се отнасяме към биосферата, както това се прави сега, то това ще доведе до глобална катастрофа и изчезване на човечеството. Образно казано, сега „ние режем клона, на който седим“. Затова възниква въпроса: „Как трябва да организираме жизнеустройството на всички хора на планетата, за да избегнем глобалната катастрофа и човечеството да може още много хилядолетия (а и милиони години) да живее и да се развива на нашата прекрасна Земя?“ Ето този ключов въпрос трябва да държи читателя в главата си при по нататъшното четене на материалите, в които ни предстои да намерим отговор.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар