// Вие четете...

Мъдрости от миналото

За да придобиеш, трябва да се стремиш!

ЕФИРЪТ!

Стремящият се към целта намира пътя към нея, но самата цел остава недостъпна. Стремящият се да намери истинския път не го намира, но придобива добродетел. Мечтаещият да стане добродетелен никога не става такъв, но се сдобива с човеколюбие. Стараещият се да обича хората става само справедлив. Мечтаещият за справедливост придобива само ритуалност.
Затова за да придобиеш нещо, трябва да се стремиш към по-голямото!

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар