// Вие четете...

Морал и Православие

За „Бездната“ и „Потока“.

Z79„Морето е завладяло всички реки, защото е по-ниско от тях.“

За „Бездната“ и „Потока“.

Свети Кирил (Константин философ) бил изпратен от императора при сарацините (мохамеданите) за да ги просвещава. Спорейки с техните духовници бил запитан: „Защо при вас християните, които се покланяте на единнаго Бога, има толкова разногласия във вярата и живота, а при нас мохамеданите всички твърдо се държат в един закон и не го нарушават?“
„Нашият Бог – отговорил св. Кирил – е като морска бездна, непостижима за човешкия ум. В тази бездна влизат като се стараят да намерят Господа – едни силни с вяра намират спасение, а други слаби с гордост и самонадеяност се опитват да преплуват тази бездна, но не им достигат сили. Те падат в заблуждение или се изморяват от трудности, служейки на своите пороци и страсти. Вашата вяра е като малък поток и е по силите на всекиго; всичко в нея е човешко; няма божествено. Тя не иска борба и трудове, не налага на вас обязаности да се стремите към висше съвършенство и затова е лесно достъпна за всички. Без много усилия и труд всеки може да изпълни вашият закон.“
Духовната борба може да се сравни с леко атлетическо състезание, при което в надпреварата единият изпреварва другият и обратно, а даже е възможно последния да изпревари всички и да финишира първи. Това е въпрос на подготовка, последователност и търпение.
В земния си живот човек нищо не може да постигне без Божия благословия. Св. ап. Павел е казал: „С благодатта на Бога съм това, което съм.“
Ако за животните и растенията, за тези творения на Бога имат вездесъща нужда от другото Негово творение – Слънцето, то ние, човеците всеки ден се нуждаем от Божествената светлина и топлина. Без Неговата благодат, с която Той ни дарява, не бихме съществували, дори и за един миг.
За човека словото Божие е като спасителен пояс в бурното житейско море.. Който се възползва от него и се качи на спасителния кораб, Православната ни Църква, ще оцелее. Да вярваме и никога да не забравяме думите на св. ап. Павел за вярата, който казва: Мярката за вярата в Бога е смъртта. Когато ти се предложи или вярата в Бога, или живота, и ти предпочетеш вярата, ти наистина вярваш.“
Вярата трябва да бъде осъзната, тоест да прогледнем с духовните си очи. Много хора са чели Светата Библия, но само една част са вникнали духовно в съдържанието й, и след което са заживели съобразно Божите заповеди. Много други посещават храма по традиция или поради някакво нещастие, но малцина са тези, които изпитват духовна нужда да посещават Светата Литургия редовно. Никак не е лесно да се вярва твърдо и без съмнение, защото човек постоянно е атакуван от дявола, за да се разколебае.
В нашето объркано съвремие истински вярващите християни извършват голям духовен подвиг, следвайки Христовите заповеди, защото се знае, че дори самите апостоли също проявиха човешка слабост и се разпръснаха след разпятието на Нашия Господ. До света Петдесетница те нямаха тази увереност както след това. Божественото вдъхновение те получиха едва след като Светия Дух ги осени във вид на огнени езици и те започнаха да проповядват без страх и бяха готови да отдадат живота си за Господа.
До явяването на Христос след възкресението Му апостолите като чели не са разбирали Светото Писание, но непосредствено преди възкресението Си Господ направи така, че те да прогледнат духовно. „Когато те приказваха за това, Сам Исус застана сред тях и им каза: мир вам! Те смутени и изплашени, помислиха, че виждат дух; но Той им рече: защо се смущавате, и защо такива мисли влизат в сърцата ви? Вижте ръцете Ми: Аз съм Същият; попитайте Ме и вижте; понеже дъхът няма плът и кости, както виждате Мене, че имам. И като рече това, показа ръцете и нозете. А понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, Той им рече: имате ли тук нещо за ядене? Те Му дадоха късче печена риба вощен мед. И като взе яде пред тях. И рече им: ето това е, за което ви бях говорил, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко писано за Мене в закона Мойсеев и у пророците и в псалмите. Тогава им отвори ума, за да разберат Писанията, и им рече: тъй е писано, и тъй трябваше Христос да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден.“

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар