// Вие четете...

Мистика и манипулации

Защо хората им вярват?

„Който малкото не разбира, няма да разбере и многото.“

Защо хората им вярват?

Живеем във време на големи промени и противоречия. В технологично отношение обществото ни е постигнало много повече, отколкото са си представяли хората преди петдесет години, но възходът на мистицизма и неща, които не са подкрепени научно, също надмина очакванията на всички. Всеки ден ставаме свидетели на нови пробиви в медицината, но в същото време все повече и повече хора се насочват към холистичните алтернативи.
Броят на църквите и разклоненията на религиите нарастват както никога преди в историята и все пак все повече и повече хора не намират удовлетворение в своите църкви и ги напускат, търсейки отговорите другаде. Живеем във време на нови материали, нови средства, нови инструменти и нови сили. И все пак все повече хора се връщат към старите религии, отминалите цивилизации и древния мистицизъм.
Днес хората ежедневно експериментират с нови и често странни техники за само помощ, търсейки начин да разширят възможностите си и да имат по-голям контрол върху живота си. Науката се е заела да изучава такива неща като телепатия, пророчески сънища, медиуми явления и други области, които преди са се считали за доста ирационални и окултни.
Границите се променят. Светът на медицината приема възможността за лечение с билки и други холистични алтернативи, а квантовата физика преглъща много от насмешките си спрямо другите измерения и реалности. За много от онова, което се считаше за научна фантастика, много от онова, което навремето се считаше за метафизични дрънканици, сега се признава, че съдържа голяма доза истина.
Онова, което някога се считаше за ирационално, сега звучи съвсем приемливо. Онова, което навремето беше приемано за чудато и зловредно, без връзка с модерния свят, сега се изучава от нова научна гледна точка. Живеем в епоха на изобилстваща информация, която изисква по-голяма лична отговорност. За съжаление, днес сме свидетели на разцвет на дилетантството и празното експериментиране.
Сред информационния бум и технологичния напредък на съвременното общество се зароди движение за интегриране на древния мистицизъм и учения в съвременната наука и технологии. Хората започнаха да обръщат поглед към миналото, защото настоящето се променяше твърде бързо. Хората започнаха да търсят начини да обединят психиката и психологията, древното лечение и модерната медицина, мистиката и науката, миналото и настоящето.
Това движение на новата епоха вече се е вплело в основните житейски тенденции до такава степен, че се е превърнало в страхотен бизнес. Все по-често в повечето големи градове на страната се провеждат изложения, посветени на човешката психика, които привличат много посетители. Книжарниците имат раздели за езотерика или метафизика с множество публикувани заглавия, които представят всяка възможна гледна точка – от холистичното лечение до общуване с духове, от НЛО до психично въздействие на работното място. Хората търсят духовното, търсят отговори на мистерията на живота при това, както никога до сега.
Както е при повечето неща, винаги когато широката публика получи достъп до огромно количество познания за която и да е сфера от живота, възникват и погрешни мнения, които влекат след себе си проблеми. Най-често се срещат следните две заблуди. Първо, битува мнението, че след като нещо е отпечатано или показано по телевизията, материалът задължително е достоверен и носи полза, и авторът е авторитет, на който можем да се доверим. Второ, заражда се мнението, че след като е отпечатана или видяно, всеки може да използва информацията безпроблемно, лесно и без никакви последствия.
Проблемът при тези две мнения е, че повечето хора или не отделят време или никога не се научават да различават и разграничават онова, което са научили от книгите или по друг начин. Те не си задават въпроси, нито питат другите дали „ученията“ са истина. Дали са поне наполовина верни? Или пълна измислица? Мнозина не знаят как да отделят полуистината от истината.
Всеки път, когато навлизаме в нова сфера на изследване и изучаване на материя като психиката – правенето на разлика и прозорливостта стават още по-необходими.
Когато става въпрос за сфера на изследване, чиито граници и влияния са чужди и не винаги се поддават на точна научна проверка, способността да различаваш златото от пясъка става още по-важна. Точно за това е необходимо хората да се запознаят с изкуството и техниките на психичната защита.
Хората трябва да научат, че единственият, който наистина знае кое е най-доброто за тях, са самите те. Можем да използваме книги или учители, които да ни помагат, но от всеки от нас зависи да вземе информацията и да я подложи на проверка, откривайки ползата от нея, приложена спрямо собствените му житейски обстоятелства. Дори Свети Павел е казал: „Подлагай на проверка всяко нещо и не се отклонявай от истината.“ А ние ще кажем – анализирай, избирай и тогава решавай, тоест не се подавай на манипулации.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар