// Вие четете...

Истината е в избора

Защо трябва да е трудно, ако е продължително?

Как да станем победители?

За да бъдеш победител, за да бъдеш успешен трябва да умееш да си го представиш, иначе ще си останеш не успешен и ще бъдеш побеждаван. За да бъдеш такъв, какъвто мечтаеш и искаш, трябва да избереш модела, трябва да избереш метода, който да следваш. Изграждането на избрания модел може да се постигне, ако следваш метода на виртуалния образ с помощта на който да го изградиш в своето съзнание, тоест да придобиеш мислена представа за това, което желаеш да постигнеш.
Способността да видиш и да си представиш ситуация, която все още не се е случила с помощта на своето въображение се нарича визуализация на външна ситуация, тоест отражение на онова което все още не е действителност, но съществувайки в нашето въображение ние се стремим да превърнем въображаемото в действителност, при това, то да има образът, който ако беше действителен, нашето съзнание би отразило. Чрез визуализацията на бъдеща ситуация може да се гради на няколко нива, като се стигне до крайния резултат, тоест постигането на успеха. Така човек може да визуализира всичко, което ще му се случи или би могло да му се случи и трябва да живее така, като чели това е реална действителност.

Как да постигнем желанията си?

Първо трябва да се вземе решение, какво искаме да постигнем. Преди това обаче трябва да се направи правилния избор, но как да направим избор, ако нямаме никакъв собствен модел за визуализация. На помощ ще се появят модели от реалната действителност, тоест модели вече реализирани по чужди идеи, но ако имаме наша собствена идея и успеем да изградим няколко възможни виртуални образа, трябва да направим своя избор, като ги сравняваме, чрез тяхната визуализация. Това ще ни позволи да подготвим съзнанието си да насочи нашата енергия за неговото реализиране.
Процесът не е труден, но за сметка на това е продължителен, тъй като идеите идват с мислите, а те понякога просто проблясват и изчезват. Хубавите мисли обаче могат да дойдат в нашето съзнание, ако вече сме го подготвили. Хубавите мисли, носят добри идеи, а те от своя страна ще ни дадат възможност за избор на модел, който ние трябва да визуализираме. Оказва се, че трябва повече да се мисли, как да реализираме избраната идея и как се случва събитието, а не за това, с по-голяма или по-малка вероятност да се случи.
Многократно трябва да визуализирате стъпките по пътя към реализация на желаното, като постепенно ви се изясняват и най-малките подробности. Разбира се, че големите мечти се реализират трудно и понякога са за цял живот, но това не трябва да ни спира от процеса на визуализация на нашите желания. Понякога ще ни се струва, че не можем да намерим решение, нямаме никаква идея, но ако продължаваме да мислим по реализацията на избрания модел и ако наистина нашето желание е достатъчно силно, рано или късно ще открием решението на проблема.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар