// Вие четете...

Мъдрости от миналото

Защо този път е прекрасно?

ПЪРВИЯ ПРИНЦ.

Думите „Първият принцип“, които красят портата на храма Оаку в Киото, принадлежат на четката на учителя Кодзен. Той ги написал отначало върху лист хартия, а по-късно те били изрязани върху дърво.
Ученикът, който му приготвял туша, стоял наблизо и наблюдавал работата на учителя си. По едно време се обадил:
– Не е много хубаво!
Кодзен опитал отново. Ученикът казал:
– Сега е още по-лошо!
И Кодзен опитал трети път.
След шестдесет и четвъртия опит тушът вече привършвал и ученикът отишъл да приготви нов.
Като останал сам, без чужди погледи, които да го смущават, Кодзен бързо написал още веднъж думите с остатъка от туша. Върнал се ученикът и се вгледал в последния надпис.
– Този път е прекрасно! – заключил той.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар