// Вие четете...

Начини на манипулиране

Защо понякога мълчанието е „злато“?

Какво означава „Без коментар“?

Понякога е по-добре да мълчите, отколкото да говорите, защото това, което казвате може да бъде използвано срещу вас. Има случаи понякога, когато е най-добре да кажете „без коментар”.
Манипулаторът уверено демонстрира, че има мнение по обсъждания въпрос, но той не иска да го изказва. Има ли обаче такова наистина. Това е въпрос, който трябва да се изясни.
Защо това е манипулация? Защото марионетката не знае, какво е мнението на манипулатора и има ли въобще такова.
И така марионетката иска да узнае мнението на манипулатора, а той блокира подстъпите към него.
Знаем обаче, че крепостите се превземат със сила, умение, хитрост, продължителна обсада. Всички тези средства могат да се използват успешно в борбата с манипулатора, който използва похвата „без коментар”.
Манипулаторът умишлено преувеличава своята осведоменост и разчита на звучащите струни на желанието за притежаване на информация и желанието за собствена значимост.

Какво означава „Това е само теория“?

Тази уловка се използва, когато в обсъждането на някаква тема се засягат теоретичните знания в тази област. Манипулаторът, който използва тази фраза, преувеличава откъснатостта на теорията от реалния живот. По този начин той се опитва да подлъже кандидата, като докосне струните на познанието на живота и желанието за собствена значимост. Манипулаторът разчита на обясненията (по-точно на оправданията) на марионетката. Той разбира, че „който е прав, не доказва, а който доказва – не е прав”.

По правилата на логиката марионетката наистина трябва да доказва на манипулатора, че теорията е построена на базата на житейски закономерности, потвърждава се от практиката и т.н. Манипулаторът разбира, че това е прекалено обширна тема и едва ли марионетката ще се хване в този капан. Тук е нужна точност, защото манипулаторът с голяма увереност произнася, че „в живота всичко е по различно”, макар и да не е изключено той самият да не мисли така. Неговата цел в този момент е да вземе надмощие с тази неоспорима формула. Да се противопоставите на този удар можете само с много точна, обработена за вас, като марионетка, формула.

Коментари

2 Коментара към “Защо понякога мълчанието е „злато“?”

  1. марионетката иска да узнае мнението на манипулатора, а той блокира подстъпите към него

    Posted by ПАЦКО | 22.09.2011, 22:41
  2. Какво означава „Без коментар“? Тази фраза означава „Нещата са толкова ясни, че не се нуждаят от коментар“. Но в други случаи са признак на наглост и пренебрежение, безочливо и грандоманско отношение към задаващите въпросите и към тези от чието име се задават въпросите – нещо като „ А бе я ми се разкарайте от главата бе…тъпаци!“; или даже замества неизказана псувня.

    Posted by Judes | 23.09.2011, 20:20

Отговори на Judes