// Вие четете...

Истината е в избора

Защо нашето „сега“ е заложено в нашето минало?

Какво в действителност се случва?

Ясно е, че това което се случва точно сега в нашия живот, не е случайно и нашето съзнателно мислене в предишни моменти е довело до създаването му или накратко казано, причините за нашето „сега” се коренят в нашето минало.
На всички нас ни е ясно, че ако няма подготовка, няма да има и действие, ако няма действие, няма да има действителност, но за да се случи всичко това природата е отредила да има време и място. Може би е възможно да бъдем на едно и също място в дадена относителна координатна система, но ако една от координатите е времето, ще се окаже, че ние никога не можем да бъдем на едно и също място в едно и също време. Затова нашето „сега” винаги ще е резултат от нашето минало и ако нашето съзнателно мислене не е било насочено в правилната посока, то нашето „сега” ще с лош резултат, тоест няма да е в наша полза. Иначе казано, ако не заложим успеха си сега, то резултатът няма да дойде.
За да намерим обяснение за това, какво всъщност се случва в действителност, ще ни се наложи да се обърнем към етапите на процеса на нашето съзнателно мислене, като започнем от момента на възникване на нашето желание до момента на осъществяването му, тоест превръщането на модела в реална действителност.
Ако се обърнем към определението, че реалната действителност е само отражение в нашето съзнание, тогава ще можем да кажем, че заложеното в миналото, съответства на сегашното, при това има пълно съвпадение между въображаемия образ и реалната действителност.
Изменяйки в някой момент своите мисли, ние не можем да предизвикаме внезапни промени в заобикалящата ни реалност, защото винаги ще съществува определен отрязък от време, при което ние ще развиваме ново съзнание, но всъщност ще се намираме в старата действителност.
Този период на очакване е критичен, защото нашето поведение през това време или ще ускорява, или ще забавя настъпването на новата действителност, която искаме да постигнем.
Ако обаче възникнат съмнения, дали нещата изобщо ще се променят, да загубим надежда, да си помислим, че си губим времето, че нищо няма да се получи, всъщност ние сме започнали да се съмняваме в нашия избор на модел. Съмнения могат да възникнат във всеки един етап на развитие и на нас ще ни се налага отново и отново да правим своя анализ с помощта на който да потвърдим или да променим избрания модел. Възможно е в някои от етапите да се стигне до задънена улица, тогава отново ще ни помогне анализът и най-вероятно нашият безкористен помощник, нашето под съзнание.
От друга страна всички ние сме изпитвали тези моменти на тревожни мисли, но трябва ли да се отказваме от онова, което желаем, трябва ли на всяко препятствие да обръщаме внимание. По-скоро трябва да се концентрираме и да потърсим решение, идеята може да дойде, както от нашия вътрешен свят, така и от външния. Животът винаги дава шанс, но ние трябва да разберем за това, или казано по народно му, ако ние не разберем за птичето на нашето щастие, че е кацнало на нашето рамо, то ще отлети, ние трябва просто да го уловим. Трябва също да имаме в предвид и това, че промените в действителността са процес бавен и продължителен в сравнение с нашия мисловен процес.
Реалната действителност се намира в процес на постоянно преминаване от едно състояние в друго, както и обстоятелствата в нашия живот, затова е необходимо не да чакаме нещата да се наредят от само себе си, а да заложим промяната, за да постигнем успех, тоест нашето настояще се гради в нашето минало, а бъдещето не е нищо друго от визуализация на нашите желания.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар