// Вие четете...

Истината е в избора

Защо изследовател?

Вече казахме, че в основата на творческото мислене е базата данни и според заложеното там ще се определя степента на нестандартното ни поведение, тоест ще се определя творческото ни състояние.
Творчески мислещия човек преди всичко е изследовател, той не е само отворен за нови идеи, той активно ги търси, непрекъснато изпробва непознати, различни начини за решаването на привидно обикновени проблеми. Изследователят вярва, че определен проблем има и по-добро решение. Например, да вземем следната ситуация, повреден е прибор за който предварително се знае, че не подлежи на ремонт по указания на производителя, но изследователят си мисли, „е добре, ама това е творение на човешка ръка, щом човек го е направил, защо и аз да не мога”. Възможно е първият опит да е не сполучлив, но в нашата база ще се натрупат нови данни, които в последствие ще работят за нас.
Ако бяхме вървяли по стандартния път щяхме да намерим оправдание за собствената си съвест и да си кажем, „че за всичко си има хора” и щяхме да вървим по утъпканата пътека. Изследователят не ходи по утъпканите пътеки и често другите го смятат за малко „откачен”, за тях нестандартното е равносилно на откачено, но то затова е и нестандартно. Изследователите добре знаят, че успехът и щастието не са в подражанието на чужди модели, а в намирането на собствен и неповторим път.
Именно изследователите са най-отпред, следват своите инстинкти, интуиция, вдъхновение и въображение до изграждането на нестандартния си модел. След тях са втората група хора, които са се научили бързо да възприемат новите идеи, но не желаят да рискуват, да пилеят време за изследвания. Те просто се възползват най-добре от моделите на изследователите. И третата група хора са най-скептични към нововъведенията на изследователите и им е необходимо огромно време да разберат, че има и друг по-кратък път.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар